Postiäänestys
Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto: Venäjä yrittää aktiivisesti horjuttaa yhdysvaltalaisten luottoa postiäänestykseen

Yh­dys­val­tain ko­ti­maan tur­val­li­suus­vi­ras­to: Venäjä yrittää ak­tii­vi­ses­ti hor­jut­taa yh­dys­val­ta­lais­ten luottoa pos­ti­ää­nes­tyk­seen

04.09.2020 07:00 1
Edustajainhuone äänestää 25 miljardin rahoituksesta talousvaikeuksissa olevalle postilaitokselle Yhdysvalloissa – demokraattien huolena postiäänestyksen onnistuminen marraskuun vaaleissa

Edus­ta­jain­huo­ne ää­nes­tää 25 mil­jar­din ra­hoi­tuk­ses­ta ta­lous­vai­keuk­sis­sa ole­val­le pos­ti­lai­tok­sel­le Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraat­tien huolena pos­ti­ää­nes­tyk­sen on­nis­tu­mi­nen mar­ras­kuun vaa­leis­sa

22.08.2020 21:32 0
Miksi Donald Trump hyökkää postiäänestystä vastaan, vaikka äänesti itse postitse? – Ehdotus vaalien lykkäyksestä saattaa olla pohjustus vaalipäivän juonelle

Miksi Donald Trump hyökkää pos­ti­ää­nes­tys­tä vas­taan, vaikka äänesti itse pos­tit­se? – Ehdotus vaalien lyk­käyk­ses­tä saattaa olla poh­jus­tus vaa­li­päi­vän juo­nel­le

01.08.2020 07:30 16