Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Petoeläimet

Eläin­ten pyynti pe­to­rau­doil­la on Suo­mes­sa lail­lis­ta ja hei­kos­ti sää­del­tyä – Pe­to­rau­to­jen haa­voit­ta­mat karhut ovat työl­lis­tä­neet Itä-Suo­men po­lii­sia "val­ta­vas­ti"

23.07.2021 10:38 10
Tilaajille

Suomen su­si­kan­nan kasvun en­nus­te­taan jat­ku­van

09.06.2021 16:00 7
Tilaajille
Susikeskustelu käy jälleen kuumana – maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vastaa MTV:n katsojien kysymyksiin

Su­si­kes­kus­te­lu käy jälleen kuumana – maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Leppä vastaa MTV:n kat­so­jien ky­sy­myk­siin

13.04.2021 14:09

Poliisi määräsi Tyr­nä­vän taa­ja­ma-alueel­la liik­ku­van suden kar­ko­tet­ta­vak­si – "Vii­mei­se­nä keinona on eläimen lo­pet­ta­mi­nen"

02.01.2021 18:25 17
Tilaajille

Kettu vietti uu­den­vuo­den­päi­vää Oulun Top­pi­las­sa – "Vai­kut­ti olevan aika kesy", katso video

01.01.2021 21:17 9
Tilaajille

Luke: Suomen il­ves­kan­ta on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa

10.07.2020 11:51