Sudet

Su­si­kes­kus­te­lu käy jälleen kuumana – maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Leppä vastaa MTV:n kat­so­jien ky­sy­myk­siin

Susikeskustelu käy jälleen kuumana Suomessa – maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vastaa MTV:n katsojien kysymyksiin