Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Pauliina Rauhala
Synninkantajat-näytelmä lestadiolaisista kuvaa, miten valituksi tulemisen kaipuu koskettaa kaikkia tavallaan
Kolumni

Syn­nin­kan­ta­jat-näy­tel­mä les­ta­dio­lai­sis­ta kuvaa, miten va­li­tuk­si tu­le­mi­sen kaipuu kos­ket­taa kaikkia ta­val­laan

01.10.2021 06:00 12
Tilaajille
Oulun teatteri tarjoaa kaksi ensi-iltaa maaliskuussa – Tahto tulee suurella näyttämölle ja pienelle puolelle Poikani joka katosi

Oulun teat­te­ri tarjoaa kaksi en­si-il­taa maa­lis­kuus­sa – Tahto tulee suu­rel­la näyt­tä­möl­le ja pie­nel­le puo­lel­le Poikani joka katosi

11.02.2021 13:54 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le – teat­te­rin mer­ki­tys suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin edis­tä­jä­nä on suuri

18.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se murehtii – Synninkantajien pikku Aaron hakee riipaisevuudessa vertaistaan Paavo Rintalan Poikien Jakesta ja Näkymättömän Elinan nimihenkilöstä

Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se mu­reh­tii – Syn­nin­kan­ta­jien pikku Aaron hakee rii­pai­se­vuu­des­sa ver­tais­taan Paavo Rin­ta­lan Poikien Jakesta ja Nä­ky­mät­tö­män Elinan ni­mi­hen­ki­lös­tä

15.09.2020 17:00
Tilaajille
Saarnaajan poika samaistui pikkuiseen Aaroniin – lestadiolaisten hoitokokouksia käsittelevä Synninkantajat herätti Oulussa vierailevan ohjaajan Sakari Hokkasen omatkin lapsuusmuistot

Saar­naa­jan poika sa­mais­tui pik­kui­seen Aa­ro­niin – les­ta­dio­lais­ten hoi­to­ko­kouk­sia kä­sit­te­le­vä Syn­nin­kan­ta­jat herätti Oulussa vie­rai­le­van oh­jaa­jan Sakari Hok­ka­sen omatkin lap­suus­muis­tot

10.09.2020 18:00 6
Tilaajille