Pauliina Rauhala
Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se murehtii – Synninkantajien pikku Aaron hakee riipaisevuudessa vertaistaan Paavo Rintalan Poikien Jakesta ja Näkymättömän Elinan nimihenkilöstä

Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se mu­reh­tii – Syn­nin­kan­ta­jien pikku Aaron hakee rii­pai­se­vuu­des­sa ver­tais­taan Paavo Rin­ta­lan Poikien Jakesta ja Nä­ky­mät­tö­män Elinan ni­mi­hen­ki­lös­tä

15.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Saarnaajan poika samaistui pikkuiseen Aaroniin – lestadiolaisten hoitokokouksia käsittelevä Synninkantajat herätti Oulussa vierailevan ohjaajan Sakari Hokkasen omatkin lapsuusmuistot

Saar­naa­jan poika sa­mais­tui pik­kui­seen Aa­ro­niin – les­ta­dio­lais­ten hoi­to­ko­kouk­sia kä­sit­te­le­vä Syn­nin­kan­ta­jat herätti Oulussa vie­rai­le­van oh­jaa­jan Sakari Hok­ka­sen omatkin lap­suus­muis­tot

10.09.2020 18:00 6
Tilaajille