Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Oulun ratapihan onnettomuus

Oulun ra­ta­pi­ha­on­net­to­muu­den kus­tan­nuk­set nou­si­vat yli 800 000 euroon

23.05.2017 11:13 7

Oulun ra­ta­pi­han kor­jaus­työt ete­ne­vät hyvässä vauh­dis­sa – "vii­mei­sek­si lai­te­taan kaikki viivan alle"

19.08.2016 11:14 11

Oulun ra­ta­pi­ha­on­net­to­muu­den kor­jaus­ai­ka­tau­lu täs­men­tyi – "Ti­lan­ne näyttää hy­väl­tä"

16.08.2016 09:51 4

Vau­nu­jen ja veturin rai­vaus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön - katso kuvia ra­ta­pi­hal­ta

15.08.2016 10:44

Tut­ki­ja: Oulun ra­ta­pi­ha­on­net­to­muu­den kal­tai­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta ollut aiem­min­kin

15.08.2016 10:40 11

Oulun ra­ta­pi­hal­la käy­tös­sä kä­si­vaih­teet – ”Jär­jes­tel­mä on täysin ma­nuaa­li­nen”

14.08.2016 19:26 30

Ra­ta­pi­han rai­vauk­ses­sa järeä kalusto tarpeen – nos­to­töi­tä jat­ke­taan yöhön saakka

14.08.2016 18:30 5

Oulun ra­ta­pi­han ju­na­on­net­to­muu­den rai­vaus­työt aloi­tet­tu – ta­va­ra­lii­ken­ne poikki

14.08.2016 11:14 18

Ta­va­ra­ju­na törmäsi rajusti mal­mi­vau­nui­hin Oulun ra­ta­pi­hal­la – "Ta­va­ra­lii­ken­teel­le isot on­gel­mat pit­käk­si aikaa"

13.08.2016 17:23 161