Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun Luistelukerho
Oulun Luistelukerhon jääsatu Peter Pan hurmasi lapsiyleisön – Kevätnäytöksessä jäällä viilettä 450 seuran luistelijaa

Oulun Luis­te­lu­ker­hon jääsatu Peter Pan hurmasi lap­si­ylei­sön – Ke­vät­näy­tök­ses­sä jäällä vii­let­tä 450 seuran luis­te­li­jaa

31.03.2023 16:50
Tilaajille
Kaleva Live: Muodostelmaluistelun seurakilpailu Oulu Synchro toi Raksilan jäälle joukkueita tulokkaista senioreihin – katso tallenne kisoista

Kaleva Live: Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun seu­ra­kil­pai­lu Oulu Synchro toi Rak­si­lan jäälle jouk­kuei­ta tu­lok­kais­ta se­nio­rei­hin – katso tal­len­ne ki­sois­ta

12.02.2023 15:17
Tilaajille
Muodostelmaluistelun seurakilpailu Oulu Synchro palaa Raksilaan kolmen vuoden tauon jälkeen – Kaleva näyttää kisapäivän suorana lähetyksenä

Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun seu­ra­kil­pai­lu Oulu Synchro palaa Rak­si­laan kolmen vuoden tauon jälkeen – Kaleva näyttää ki­sa­päi­vän suorana lä­he­tyk­se­nä

09.02.2023 15:00 1
Siitä on jo 13 vuotta – Susanna Pöykiö yhä viimeisin oululaisedustaja taitoluistelun arvokisoissa: "Toivoa on, että arvokisatasolle murtauduttaisiin"

Siitä on jo 13 vuot­ta – Susanna Pöykiö yhä vii­mei­sin ou­lu­lais­edus­ta­ja tai­to­luis­te­lun ar­vo­ki­sois­sa: "Toivoa on, että ar­vo­ki­sa­ta­sol­le mur­tau­dut­tai­siin"

23.01.2023 18:01 3
Tilaajille
11-vuotias oululainen Ella Mäki sai joululahjaksi kisat Euroopan parhaiden parissa, koulustakin heltisi vapaata – "Opettaja ilmoitti, että homma on ok"

11-vuo­tias ou­lu­lai­nen Ella Mäki sai jou­lu­lah­jak­si kisat Eu­roo­pan par­hai­den pa­ris­sa, kou­lus­ta­kin heltisi vapaata – "O­pet­ta­ja il­moit­ti, että homma on ok"

23.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Oulun Luistelukerhon Selma Välitalo, 20, on ladannut kovia odotuksia viikonloppuun – "Se olisi minulle paras mahdollinen joululahja"

Oulun Luis­te­lu­ker­hon Selma Vä­li­ta­lo, 20, on la­dan­nut kovia odo­tuk­sia vii­kon­lop­puun – "Se olisi minulle paras mah­dol­li­nen jou­lu­lah­ja"

16.12.2022 15:20 2
Tilaajille
Kaleva Live: Debytantit ja SM-juniorit liukuvat jäälle Oulunsalossa – katso tallenne Oulu Skate -kilpailusta täältä

Kaleva Live: De­by­tan­tit ja SM-ju­nio­rit liu­ku­vat jäälle Ou­lun­sa­los­sa – katso tal­len­ne Oulu Skate -kil­pai­lus­ta täältä

10.12.2022 18:17
Tilaajille
Taitoluistelun Oulu Skate -kilpailu valtaa viikonloppuna Oulunsalon jäähallin – Kaleva näyttää lauantaina debytanttien ja SM-junioreiden sarjat suorana lähetyksenä

Tai­to­luis­te­lun Oulu Skate -kil­pai­lu valtaa vii­kon­lop­pu­na Ou­lun­sa­lon jää­hal­lin – Kaleva näyttää lauan­tai­na de­by­tant­tien ja SM-ju­nio­rei­den sarjat suorana lä­he­tyk­se­nä

08.12.2022 11:30
Selma Välitalo, 20, summasi kotikilpailussa ennätyspisteensä: "Paljon jäi vielä korjattavaa ja parannettavaa"

Selma Vä­li­ta­lo, 20, summasi ko­ti­kil­pai­lus­sa en­nä­tys­pis­teen­sä: "Paljon jäi vielä kor­jat­ta­vaa ja pa­ran­net­ta­vaa"

16.10.2022 20:40
Tilaajille
Kaleva Live: Taitoluistelu huipentui Oulunsalossa SM-noviisien vapaaohjelmaan, oululaisluistelijat haastoivat etelän ennakkosuosikit – tallenne kisojen päätöspäivästä katsottavissa

Kaleva Live: Tai­to­luis­te­lu hui­pen­tui Ou­lun­sa­los­sa SM-no­vii­sien va­paaoh­jel­maan, ou­lu­lais­luis­te­li­jat haas­toi­vat etelän en­nak­ko­suo­si­kit – tal­len­ne kisojen pää­tös­päi­väs­tä kat­sot­ta­vis­sa

21.11.2021 16:10 3
Tilaajille
Kaleva Live: Taitoluistelun debytantit esittävät vapaaohjelmansa, Oulun Luistelukerhosta jäällä taituroi kolme tyttöä – tallenne nyt nähtävissä

Kaleva Live: Tai­to­luis­te­lun de­by­tan­tit esit­tä­vät va­paaoh­jel­man­sa, Oulun Luis­te­lu­ker­hos­ta jäällä tai­tu­roi kolme tyttöä – tal­len­ne nyt näh­tä­vis­sä

20.11.2021 15:03 1
Tilaajille
Tulevaisuuden "kiirakorvet" ja "lauralepistöt" säkenöivät viikonloppuna Oulunsalossa, kun taitoluistelun debytantit ja SM-noviisit kisaavat jatkopaikoista kovatasoisessa lohkossa – Kaleva näyttää kisat suorana

Tu­le­vai­suu­den "kii­ra­kor­vet" ja "lau­ra­le­pis­töt" sä­ke­nöi­vät vii­kon­lop­pu­na Ou­lun­sa­los­sa, kun tai­to­luis­te­lun de­by­tan­tit ja SM-no­vii­sit ki­saa­vat jat­ko­pai­kois­ta ko­va­ta­soi­ses­sa loh­kos­sa – Kaleva näyttää kisat suorana

18.11.2021 14:00 1
Oululainen taitoluistelija Selma Välitalo joutui pitämään keväällä noin kahden ja puolen kuukauden pituisen tauon jääharjoittelusta – "En ole varmaan ikinä ollut niin kauan luistelematta"

Ou­lu­lai­nen tai­to­luis­te­li­ja Selma Vä­li­ta­lo joutui pi­tä­mään ke­vääl­lä noin kahden ja puolen kuu­kau­den pi­tui­sen tauon jää­har­joit­te­lus­ta – "En ole varmaan ikinä ollut niin kauan luis­te­le­mat­ta"

25.08.2020 20:01
Tilaajille
Susanna Pöykiön ura päättyi kymmenen vuotta sitten – Oululainen jääprinsessa pystyy nyt katsomaan uraansa kiitollisena mutta myös hämmentyneenä ja epäuskoisena: olenko tosiaan onnistunut tuossa kaikessa? Kuuntele myös Kalevan podcast aiheesta

Susanna Pöykiön ura päättyi kym­me­nen vuotta sitten – Ou­lu­lai­nen jää­prin­ses­sa pystyy nyt kat­so­maan uraansa kii­tol­li­se­na mutta myös häm­men­ty­nee­nä ja epäus­koi­se­na: olenko tosiaan on­nis­tu­nut tuossa kai­kes­sa? Kuun­te­le myös Kalevan podcast ai­hees­ta

29.05.2020 17:30
Tilaajille