Juuri nyt: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Musiikkivideo
Oululaislähtöinen Emilia Hernesniemi toteutti Maija Vilkkumaan 50-vuotismusiikkivideon, joka on nyt Emma-ehdokkaana – "Yhteiskunnan tulisi tiedostaa keski-ikäinen nainen nykyistä paremmin"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Emilia Her­nes­nie­mi to­teut­ti Maija Vilk­ku­maan 50-vuo­tis­mu­siik­ki­vi­deon, joka on nyt Em­ma-eh­dok­kaa­na – "Yh­teis­kun­nan tulisi tie­dos­taa kes­ki-ikäi­nen nainen ny­kyis­tä pa­rem­min"

21.01.2023 06:10 12

Pa­rii­sin Kevään Onks se rak­kaut­ta -video voitti Oulun Mu­siik­ki­vi­deo­fes­ti­vaa­lin Kul­ta­pum­pe­lin

29.08.2020 21:00
Kotimaisten videoiden parhaat valitaan ja palkitaan lauantaina Oulussa poikkeusolosuhteiden Pumpeligaalassa

Ko­ti­mais­ten vi­deoi­den parhaat va­li­taan ja pal­ki­taan lauan­tai­na Oulussa poik­keus­olo­suh­tei­den Pum­pe­li­gaa­las­sa

29.08.2020 09:59
Tilaajille