HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Miesten liiga
Viimeisin 12 tuntia

Hel­sin­gin Sa­no­mat: Ykkösen Gnis­ta­nia val­men­ta­va Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

17.09.2021 18:26 7
Viimeisin 24 tuntia

AC Oulu viettää vajaan viikon Ete­lä-Suo­mes­sa: "Syy on ur­hei­lul­li­nen"

17.09.2021 14:17
Tilaajille
Kuukausi

AC Oulu yl­lät­ti: Jyrki Ahola ei jatka pää­val­men­ta­ja­na kauden jälkeen – "Olemme mo­lem­min puolin käyneet kes­kus­te­lu­ja"

15.09.2021 08:00 24
Tilaajille

HIFK puski ohuen ol­jen­kor­ren poikki – AC Oululla syksyn oh­jel­mas­sa alempaa lop­pu­sar­jaa

11.09.2021 21:04 1
Tilaajille

AC Oulu pelaa kolme kertaa pe­räk­käin vie­ras­ken­täl­lä – "Sa­la­no­vi­cin kanssa eletään päivä ker­ral­laan"

09.09.2021 21:21 2
Tilaajille

AC Oulussa lä­pi­mur­ron tehnyt 19-vuo­tias Jere Kal­li­nen oppi ju­nio­ri­na, miten pie­ni­ko­koi­se­na voi pärjätä – "Ti­lan­teis­ta on pitänyt sel­viy­tyä ja ottaa iskuja vas­taan"

26.08.2021 08:35 2
Tilaajille
Vanhemmat

Huip­pu­no­pea Dennis Sa­la­no­vic poh­jus­ti AC Oulun voiton IFK Ma­rie­ham­nis­ta – "Minua on vaikea py­säyt­tää, kun pääsen vauh­tiin"

07.08.2021 19:42 13
Tilaajille

"Sillä het­kel­lä, kun tein maalin, olin on­nel­li­sin ihminen koko maail­mas­sa", AC Oulun sen­saa­tion si­ne­töi­nyt Lucky Opara iloitsi

17.07.2021 22:28 28
Tilaajille

AC Oululle vielä viides lai­na­han­kin­ta – Hyök­kää­jä Usman Sale tulee KuPS:n ri­veis­tä

16.07.2021 10:37 8

AC Oulun han­kin­ta Dennis Sa­la­no­vic on huip­pu­no­pea lai­tu­ri, joka muistaa mar­ras­kui­sen illan Hel­sin­gis­sä: "Meidän piti mennä pu­ku­huo­nee­seen niin no­peas­ti kuin mah­dol­lis­ta"

15.07.2021 18:54 10
Tilaajille

Sergei Ere­men­ko, 22, AC Oulun tueksi: "Tämä tuntui hyvältä mah­dol­li­suu­del­ta"

06.07.2021 20:19 7
Tilaajille

Pieni pal­kin­to pisteen muo­dos­sa – Ruxin ta­soi­tus pelasti AC Oululle mi­ni­mi­tu­lok­sen jal­ka­pal­lo­lii­gan jum­bo­kamp­pai­lus­sa: "Tällä hal­lin­nal­la pitäisi kyllä voit­taa"

05.07.2021 23:08 2
Tilaajille

AC Oulu vah­vis­ti kes­ki­kent­tään­sä Liech­ten­stei­nin maa­jouk­kue­pe­laa­jal­la Dennis Sa­la­no­vi­cil­la: "O­do­tuk­sem­me on, että hän luo paik­ko­ja ja tekee maaleja myös itse"

02.07.2021 14:04 5

AC Oululle jäi Kuo­pios­sa käteen tyhjä arpa – KuPS vyöryi toi­sel­la jak­sol­la väkisin voit­toon: "Pe­la­sim­me tun­ne­ta­sol­la kauden pa­ras­tam­me"

30.06.2021 21:47 11
Tilaajille

Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­ne kulkee itään – ­Mes­ta­rieh­do­kas KuPS:l­le riitti pe­rus­suo­ri­tus AC Oulua vas­taan: Rafinha sai pu­nai­sen kortin suun­soi­tos­ta

24.06.2021 21:34 13
Tilaajille

Nuoret miehet AC Oulun ilon­ai­hee­na Hel­sin­gis­sä – HJK jatkoi silti sar­ja­nou­si­jan tap­pio­put­kea

28.05.2021 20:52 7
Tilaajille

AC Oulun pis­te­ti­li edel­leen um­pi­jääs­sä – "Jos sa­no­taan suoraan ja ollaan re­hel­li­siä, niin nämä neljä vas­tus­ta­jaa olivat sel­lai­sia, että meidän olisi pitänyt saada pis­tei­tä"

23.05.2021 21:44 14
Tilaajille

"Ko­koon­pa­noon on tulossa kaksi tai kolme muu­tos­ta", AC Oulun pää­val­men­ta­ja Jyrki Ahola sanoo sun­nun­tain ot­te­lus­ta

22.05.2021 10:20 5
Tilaajille

AC Oululle hyviä uutisia – seura saa ottaa sun­nun­tain ko­ti­pe­liin­sä jopa 2 000 kat­so­jaa: "Pitää kehua alue­hal­lin­ta­vi­ras­ton toi­min­taa"

20.05.2021 16:56 6
Tilaajille

Ana­lyy­si: AC Oululla ei ole nol­las­sa pis­tees­sä pur­naa­mi­sen varaa – Joukkue oli taas Raa­tis­sa tehoton

15.05.2021 21:46 10
Tilaajille