Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Metsokankaan koulu

Met­so­kan­kaan kou­lul­le pa­lo­hä­ly­tys – syynä oli to­den­nä­köi­ses­ti mo­pois­ta tullut ku­min­kä­ry

20.08.2021 18:41 3

Suomen ja Oulun toi­sek­si suu­rim­man koulun rehtori lähtee uusiin haas­tei­siin ja vie mu­ka­naan jaetun joh­ta­juu­den idean – "Jos olisin yrit­tä­nyt hoitaa kaiken itse, se olisi ollut ka­tast­ro­fi"

17.06.2021 14:43 15
Tilaajille

Kiin­teät koulut pitävät pin­tan­sa – Oulun kau­pun­gin mukaan myös siir­ret­tä­viä tiloja tar­vi­taan, ja niistä on jo saatu hyviä ko­ke­muk­sia

12.09.2020 07:00 5
Tilaajille