Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Linnanmaan uimahalli
Linnanmaan uusi uimahalli rakentuu nopeasti – Halli vetää puolet vähemmän kävijöitä kuin Raksila, jonka se väliaikaisesti korvaa

Lin­nan­maan uusi ui­ma­hal­li ra­ken­tuu no­peas­ti – Halli vetää puolet vä­hem­män kä­vi­jöi­tä kuin Rak­si­la, jonka se vä­li­ai­kai­ses­ti korvaa

05.01.2024 15:02 84
Tilaajille
Oulun kaupunki järjestää Raksilan vesiliikuntakeskusta koskevan live-lähetyksen – oululaiset kutsutaan mukaan ideoimaan

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää Rak­si­lan ve­si­lii­kun­ta­kes­kus­ta kos­ke­van li­ve-lä­he­tyk­sen – ou­lu­lai­set kut­su­taan mukaan ideoi­maan

13.09.2023 12:15 16
Linnanmaan uimahallin urakoitsijaksi valittiin NCC –  hallin pitäisi valmistua ensi vuoden lopussa

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin NCC – hallin pitäisi val­mis­tua ensi vuoden lopussa

02.03.2023 15:01 5
Sota Ukrainassa nosti Linnanmaan uimahallin kustannuksia – lisämäärärahaa tarvitaan peräti kolme miljoonaa

Sota Uk­rai­nas­sa nosti Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin kus­tan­nuk­sia – li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan peräti kolme mil­joo­naa

23.01.2023 19:31 70
Tilaajille
Oulun alueen seurat vetoavat kaupungin päättäjiin uimahalliasiassa – "Raksilan nykyistä hallia ei tule purkaa ennen kuin vastaavan kokoinen halli on rakennettu ja valmis avautumaan"

Oulun alueen seurat ve­toa­vat kau­pun­gin päät­tä­jiin ui­ma­hal­li­asias­sa – "Rak­si­lan ny­kyis­tä hallia ei tule purkaa ennen kuin vas­taa­van ko­koi­nen halli on ra­ken­net­tu ja valmis avau­tu­maan"

10.10.2022 19:04 43
Tilaajille
Linnanmaan uimahallia aletaan rakentaa pian – käytännössä työt ovat jo alkaneet liittymäratkaisujen rakentamisella

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lia aletaan ra­ken­taa pian – käy­tän­nös­sä työt ovat jo al­ka­neet liit­ty­mä­rat­kai­su­jen ra­ken­ta­mi­sel­la

04.09.2022 06:00 21
Tilaajille
Oulun uimahallin suunnitelmien halutaan menevän täysin uusiksi – kuntalaisaloite ja valtuustoaloite esittävät uutta paikkaa Raksilan marketien tontilta

Oulun ui­ma­hal­lin suun­ni­tel­mien ha­lu­taan menevän täysin uusiksi – kun­ta­lais­aloi­te ja val­tuus­to­aloi­te esit­tä­vät uutta paikkaa Rak­si­lan mar­ke­tien ton­til­ta

11.06.2022 18:00 87
Tilaajille
Valtion liikuntaneuvosto esittää Linnanmaan uimahallille ja Kärppien jäähallille liikuntapaikka-avustusta – "Äärimmäisen tärkeä avustus"

Valtion lii­kun­ta­neu­vos­to esittää Lin­nan­maan ui­ma­hal­lil­le ja Kärp­pien jää­hal­lil­le lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus­ta – "Ää­rim­mäi­sen tärkeä avus­tus"

27.05.2022 16:17 9
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi Linnanmaan uimahallin uuden hintalapun – rahaa tarvitaan lähes 1,5 miljoonaa euroa enemmän

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin uuden hin­ta­la­pun – rahaa tar­vi­taan lähes 1,5 mil­joo­naa euroa enemmän

18.01.2022 07:00 111
Tilaajille
Linnanmaan iso uimahalli-investointi tehtäneen sittenkin jo ensi vuonna

Lin­nan­maan iso ui­ma­hal­li-in­ves­toin­ti teh­tä­neen sit­ten­kin jo ensi vuonna

15.11.2021 20:01 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen on aloi­tet­ta­va ensi vuonna, se on eri­tyi­sen tärkeää val­tion­osuu­den saa­mi­sen kan­nal­ta

09.10.2021 06:30 7
Tilaajille
Miten käy Raksilan uimahallin remontin, kun korvaava Linnanmaan uimahallihanke siirtyy ja siirtyy?

Miten käy Rak­si­lan ui­ma­hal­lin re­mon­tin, kun kor­vaa­va Lin­nan­maan ui­ma­hal­li­han­ke siirtyy ja siir­tyy?

08.10.2021 06:00 18
Tilaajille
Linnanmaan uimahallin valtionapu on vaakalaudalla, koska rakentaminen ei alkanut tänä vuonna – myös Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen avustus menetettiin

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­tion­apu on vaa­ka­lau­dal­la, koska ra­ken­ta­mi­nen ei alkanut tänä vuon­na – ­myös Ou­lu­hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen avustus me­ne­tet­tiin

31.07.2021 07:00 31
Tilaajille
Uimahalliin on matala kynnys
Pääkirjoitus

Ui­ma­hal­liin on matala kynnys

20.06.2021 20:00 11
Tilaajille
Raksilan uimahallin kohtalo on ratkeamassa – työryhmän puheenjohtaja: "Järkevintä olisi luopua peruskorjauksesta"

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kohtalo on rat­kea­mas­sa – työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja: "Jär­ke­vin­tä olisi luopua pe­rus­kor­jauk­ses­ta"

15.03.2021 07:00 66
Tilaajille