Leffapoiminnat
Viimeisin tunti
Päivän leffapoiminnat: Raiskaus vaikuttaa moniin – kotimaisessa draamassa raiskaustapausta puidaan miesten näkökulmasta

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rais­kaus vai­kut­taa moniin – ko­ti­mai­ses­sa draa­mas­sa rais­kaus­ta­paus­ta puidaan miesten nä­kö­kul­mas­ta

07:00 0
Kuukausi
Rakkauden riski kannattaa ottaa – Pohjois-Italian kesän valo ja Sufjan Stevensin sisintä hivelevät laulut ripottelevat taikapölyä

Rak­kau­den riski kan­nat­taa ottaa – Poh­jois-Ita­lian kesän valo ja Sufjan Ste­ven­sin sisintä hi­ve­le­vät laulut ri­pot­te­le­vat tai­ka­pö­lyä

16.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tim Robbins tekee huippuroolin vääryydellä vangittuna miehenä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tim Robbins tekee huip­pu­roo­lin vää­ryy­del­lä van­git­tu­na miehenä

14.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Amerikassa kaveri jätettiin – havuntuoksuisessa seikkailussa yksinäinen mies käy eloonjäämistaistelua

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ame­ri­kas­sa kaveri jä­tet­tiin – ha­vun­tuok­sui­ses­sa seik­kai­lus­sa yk­si­näi­nen mies käy eloon­jää­mis­tais­te­lua

08.09.2020 07:00 1
Päivän leffapoiminnat: Avaruusaseman tiedemiehet löytävät oudon elämänmuodon

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ava­ruus­ase­man tie­de­mie­het löy­tä­vät oudon elä­män­muo­don

27.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Syyllisyys jomottaa ja salaisuudet värisevät suomalaisjännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Syyl­li­syys jo­mot­taa ja sa­lai­suu­det vä­ri­se­vät suo­ma­lais­jän­nä­ris­sä

26.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Sophia Loren äitinä, edustusvaimona ja prostituoituna

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sophia Loren äitinä, edus­tus­vai­mo­na ja pros­ti­tuoi­tu­na

25.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Isä Neeson rientää hätiin, kun rikolliset mellastavat Euroopassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Isä Neeson rientää hätiin, kun ri­kol­li­set mel­las­ta­vat Eu­roo­pas­sa

24.08.2020 07:00 0
Vanhemmat
Päivän leffapoiminnat: Nainen kankaiden ja brändin takaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nainen kan­kai­den ja brändin takaa

23.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Murhenäytelmä sai turhan kiiltävän muovipinnan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Mur­he­näy­tel­mä sai turhan kiil­tä­vän muo­vi­pin­nan

22.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Yksityisetsivä ja kiinteistönvälittäjä eivät ole pelkkiä sydänkäpysiä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Yk­si­tyis­et­si­vä ja kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä eivät ole pelkkiä sy­dän­kä­py­siä

21.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Konkarit virittävät joulustressin Bad Momsin jatko-osassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kon­ka­rit vi­rit­tä­vät jou­lu­stres­sin Bad Momsin jat­ko-osas­sa

20.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Nykypäivän Teheraniin sijoittuva elokuva tuo mieleen The Handmaid's Talen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ny­ky­päi­vän Te­he­ra­niin si­joit­tu­va elokuva tuo mieleen The Hand­maid's Talen

19.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Timothy Dalton oli vakavampi Bond – ja se on lähempänä kirjojen sankariagenttia

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Timothy Dalton oli va­ka­vam­pi Bond – ja se on lä­hem­pä­nä kir­jo­jen san­ka­ri­agent­tia

18.08.2020 07:00 2
Päivän leffapoiminnat: Toimittaja polkaisee spektaakkelin kaivokseen juuttuneesta miehestä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Toi­mit­ta­ja pol­kai­see spek­taak­ke­lin kai­vok­seen juut­tu­nees­ta mie­hes­tä

06.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Myös Rooney Mara on vakuuttava Lisbeth Salander

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Myös Rooney Mara on va­kuut­ta­va Lisbeth Sa­lan­der

03.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Näin kokki ottaa rennommin ja lujittaa suhdetta lähimpiinsä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Näin kokki ottaa ren­nom­min ja lu­jit­taa suh­det­ta lä­him­piin­sä

02.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Bellat räiskyvät kolmannenkin kerran – jatko-osa kannatti yllättäen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Bellat räis­ky­vät kol­man­nen­kin kerran – jat­ko-osa kan­nat­ti yl­lät­täen

01.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Esikoiselokuvassa on tajunnan hölskyntää, kun anarkisti ihastuu lätkäjätkään

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Esi­kois­elo­ku­vas­sa on ta­jun­nan höls­kyn­tää, kun anar­kis­ti ihastuu lät­kä­jät­kään

31.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Sodasta on kunnia kaukana – Kubrickin klassikko ei vanhene

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sodasta on kunnia kaukana – Kub­ric­kin klas­sik­ko ei vanhene

30.07.2020 07:00 0