Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lappi
Oululaiset Marjatta ja Pertti Kaikkonen karkottivat koronakurimusta ja kokosivat kotiarkiston kirjoitelmista ja valokuvista omakustanteen – "Kirja on ylistys pohjoisen luonnolle ja ihmisille"

Ou­lu­lai­set Mar­jat­ta ja Pertti Kaik­ko­nen kar­kot­ti­vat ko­ro­na­ku­ri­mus­ta ja ko­ko­si­vat ko­ti­ar­kis­ton kir­joi­tel­mis­ta ja va­lo­ku­vis­ta oma­kus­tan­teen – "Kirja on ylistys poh­joi­sen luon­nol­le ja ih­mi­sil­le"

27.09.2021 09:30
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistojen kävijämäärät reippaassa nousussa – Lapissa sulan ajan retkeily on kiilaamassa talvisesongin ohi

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­rät reip­paas­sa nou­sus­sa – Lapissa sulan ajan ret­kei­ly on kii­laa­mas­sa tal­vi­se­son­gin ohi

03.09.2021 12:22
THL: Suomessa todettu keskiviikkona 679 koronavirustartuntaa, joista Pohjois-Pohjanmaalla 48 – tartuntoja useissa kunnissa

THL: Suo­mes­sa todettu kes­ki­viik­ko­na 679 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista Poh­jois-Poh­jan­maal­la 48 – tar­tun­to­ja useissa kun­nis­sa

01.09.2021 12:57
THL: Suomessa todettu lauantaina 384 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa tapauksia useissa kunnissa

THL: Suo­mes­sa todettu lauan­tai­na 384 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ta­pauk­sia useissa kun­nis­sa

17.07.2021 12:11 59
VR sunnittelee kymmenien miljoonien eurojen investointia uusiin yöjunavaunuihin – "Erityisesti Lappi monipuolisine kohteineen kiinnostaa"

VR sun­nit­te­lee kym­me­nien mil­joo­nien eurojen in­ves­toin­tia uusiin yö­ju­na­vau­nui­hin – "E­ri­tyi­ses­ti Lappi mo­ni­puo­li­si­ne koh­tei­neen kiin­nos­taa"

06.07.2021 09:24 9
THL: Suomessa 84 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa nollapäivä

THL: Suo­mes­sa 84 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa nol­la­päi­vä

28.06.2021 13:46 5
Pienet lapset ovat käyneet koronatestissä jopa kymmenen kertaa, päiväkodit joutuvat tulkitsemaan virallisia ohjeita tapauskohtaisesti – "Palkinnoksi on ostettu aina uusi lelu"

Pienet lapset ovat käyneet ko­ro­na­tes­tis­sä jopa kym­me­nen kertaa, päi­vä­ko­dit jou­tu­vat tul­kit­se­maan vi­ral­li­sia ohjeita ta­paus­koh­tai­ses­ti – "Pal­kin­nok­si on ostettu aina uusi lelu"

07.05.2021 20:00 14
Tilaajille
THL: Suomessa 423 uutta koronavirustartuntaa, kaikki Pohjois-Pohjanmaan uudet tartunnat Oulussa

THL: Suo­mes­sa 423 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kaikki Poh­jois-Poh­jan­maan uudet tar­tun­nat Oulussa

28.01.2021 12:15 32
Haukkuvia koiria siirrettävä kotirauhan säilyttämisen vuoksi – Käräjäoikeuden mukaan haukkuminen tyypillistä metsästyskoirille

Hauk­ku­via koiria siir­ret­tä­vä ko­ti­rau­han säi­lyt­tä­mi­sen vuoksi – Kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan hauk­ku­mi­nen tyy­pil­lis­tä met­säs­tys­koi­ril­le

14.07.2020 14:35
Tilaajille