Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Lähimatkailu
Yksi tie, monta reittiä – kävimme testaamassa uuden Pohjolan rengastien ja löysimme sekä tuttua ja turvallista että uutta koettavaa

Yksi tie, monta reit­tiä – ­kä­vim­me tes­taa­mas­sa uuden Poh­jo­lan ren­gas­tien ja löy­sim­me sekä tuttua ja tur­val­lis­ta että uutta koet­ta­vaa

11.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Kokosimme lomapäivän hyviä lähikohteita Oulun seudulla: Marjaniemen hiekkaranta on lämpimänä kesäpäivänä kuin tuulahdus Välimereltä

Ko­ko­sim­me lo­ma­päi­vän hyviä lä­hi­koh­tei­ta Oulun seu­dul­la: Mar­ja­nie­men hiek­ka­ran­ta on läm­pi­mä­nä ke­sä­päi­vä­nä kuin tuu­lah­dus Vä­li­me­rel­tä

26.06.2021 20:12 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­mat­kai­lun hit­ti­tuot­tei­ta on myös Mu­hok­sel­la

26.01.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vahvin mat­kai­lu­naa­pu­ri unohtui – kutsun teidät läm­pi­mäs­ti tu­tus­tu­maan Pu­das­jär­veen

23.01.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­mat­kai­lu Oulun alueen hit­ti­tuot­teek­si, ret­ki­rei­tit ja luon­to­koh­teet tulee saada seudun yh­tei­sen säh­köi­sen kar­tas­ton avulla esille

22.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Oululainen Veli-Pekka Pohjola vaihtoi rengashallissa konttaamisen hotellin johtamiseen – "Laskin vääriä asioita, mutta en kadu hetkeäkään"

Ou­lu­lai­nen Ve­li-Pek­ka Pohjola vaihtoi ren­gas­hal­lis­sa kont­taa­mi­sen ho­tel­lin joh­ta­mi­seen – "Laskin vääriä asioi­ta, mutta en kadu het­keä­kään"

29.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Näin pääset alkuun retkipyöräilyssä, katso vinkit ja kartta – "Oman lähialueen paikallistuntemuskin on kasvanut tämän harrastuksen avulla ihan älyttömän paljon"

Näin pääset alkuun ret­ki­pyö­räi­lys­sä, katso vinkit ja kartta – "Oman lä­hi­alueen pai­kal­lis­tun­te­mus­kin on kas­va­nut tämän har­ras­tuk­sen avulla ihan älyt­tö­män paljon"

17.06.2020 11:37
Tilaajille
Pääkirjoitus: Mansikkapaikkoja silmien alla – koronaviruksen myönteinen vaikutus kotimaan- ja lähimatkailuun on toivottavasti pysyvä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Man­sik­ka­paik­ko­ja silmien alla – ko­ro­na­vi­ruk­sen myön­tei­nen vai­ku­tus ko­ti­maan- ja lä­hi­mat­kai­luun on toi­vot­ta­vas­ti pysyvä

12.06.2020 20:00 1
Tilaajille