Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lääkehoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­kiat­ria on jo nyt ali­re­sur­soi­tu – hoi­to­suh­tei­den jat­ku­vuus huo­les­tut­taa tu­le­vil­la hy­vin­voin­ti­alueil­la

18.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Arvaamaton pre-eklampsia halutaan kuriin ehkäisevällä lääkityksellä – Salakavalalle raskausmyrkytykselle saatiin vihdoin Käypä hoito -suositus

Ar­vaa­ma­ton pre-ek­lamp­sia ha­lu­taan kuriin eh­käi­se­väl­lä lää­ki­tyk­sel­lä – ­Sa­la­ka­va­lal­le ras­kaus­myr­ky­tyk­sel­le saatiin vihdoin Käypä hoito -suo­si­tus

10.06.2022 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rakkaat ja ihanat nuoret tk-lää­kä­rit: harvoin 82-vuo­tias haluaa kou­kut­ta­vaa lää­ket­tä hu­vik­seen popsia

04.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­dis­tus­lääk­keet pe­las­ta­vat ih­mis­hen­kiä – miksi juuri mielen tuskat ovat niitä, joita ei tar­vit­se hoitaa läpi elämän?

13.06.2020 07:00 6
Tilaajille