Kysely
Kerro mielipiteesi: Onko hyvä ratkaisu, että koronarokotteet kohdennetaan pahimmille epidemia-alueille Suomessa

Kerro mie­li­pi­tee­si: Onko hyvä rat­kai­su, että ko­ro­na­ro­kot­teet koh­den­ne­taan pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le Suo­mes­sa

26.03.2021 14:35 72
Aniharva äänestää kuntavaaleissa hallituspolitiikasta – Lännen Median teettämässä kyselyssä valtaosa pitää tärkeimpänä paikallisia asioita

Ani­har­va ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta – Lännen Median teet­tä­mäs­sä ky­se­lys­sä val­ta­osa pitää tär­keim­pä­nä pai­kal­li­sia asioita

23.02.2021 18:30 17
Tilaajille
Kansanedustajien enemmistö torjuu kyselyssä pakkorokotuksen koronaa vastaan – kolmannes vastanneista kannattaa vähintään osittaista pakkoa

Kan­san­edus­ta­jien enem­mis­tö torjuu ky­se­lys­sä pak­ko­ro­ko­tuk­sen koronaa vastaan – kol­man­nes vas­tan­neis­ta kan­nat­taa vä­hin­tään osit­tais­ta pakkoa

05.10.2020 06:00 4
Yksi iso uhka ja kolme mahdollisuutta Pohjois-Pohjanmaalla – kansanedustajat ja julkiset toimijat listasivat alueen tärkeimmät hankkeet

Yksi iso uhka ja kolme mah­dol­li­suut­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kan­san­edus­ta­jat ja jul­ki­set toi­mi­jat lis­ta­si­vat alueen tär­keim­mät hank­keet

14.09.2020 10:52 6
Tilaajille