Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Kyberturvallisuuskeskus
Heikko salasana on tavallisin syy siihen, että henkilötiedot päätyvät vääriin käsiin

Heikko sa­la­sa­na on ta­val­li­sin syy siihen, että hen­ki­lö­tie­dot pää­ty­vät vääriin käsiin

28.10.2020 16:58
Tilaajille
Vastaamon tietoturvasta esitetty vakavia väitteitä – mentiinkö tietokantaan oletusasetuksia hyödyntäen?

Vas­taa­mon tie­to­tur­vas­ta esi­tet­ty vakavia väit­tei­tä – men­tiin­kö tie­to­kan­taan ole­tus­ase­tuk­sia hyö­dyn­täen?

22.10.2020 14:53 1
Tilaajille