Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Heikko sa­la­sa­na on ta­val­li­sin syy siihen, että hen­ki­lö­tie­dot pää­ty­vät vääriin käsiin

Kun yksityishenkilön tiedot päätyvät vääriin käsiin, salasanat ovat tavalla tai toisella ongelman ytimessä. Salasanoja kalastellaan huijausviesteillä. Niitä paljastuu tietomurroissa. Moni käyttää samaa salasanaa eri yhteyksissä. Kun se ainoa paljastuu tietomurrossa, rikolliset kokeilevat, toimiiko salasana muissakin paikoissa.

Helposti arvattavat salasanat ovat klassinen tietoturvaongelma.