Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Kustannustuki

Yri­tyk­sil­le mak­set­tu yli 300 mil­joo­naa kus­tan­nus­tu­kea – kolmas ha­ku­kier­ros käyn­nis­ty­mäs­sä

13.04.2021 13:34 5

Seu­raa­vaa kier­ros­ta kus­tan­nus­tu­kea työs­te­tään jo – moni pien­yri­tys menee kiinni liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten takia, kun asiak­kai­ta ei ole

25.03.2021 16:06 1
Tilaajille

Ky­syim­me: Mitä uusi kus­tan­nus­tu­ki tuo yri­tyk­sil­le?

25.03.2021 06:00 3
Tilaajille

Kus­tan­nus­tu­ki uu­del­leen käyt­töön lop­pu­vuon­na – ar­vos­tel­tu­ja tu­ki­eh­to­ja voidaan muuttaa kesästä

16.10.2020 13:24

Haku päät­tyy, mutta 300 mil­joo­nan euron kus­tan­nus­tues­ta on jaettu alle kol­mas­osa – hyl­käyk­siä yli kaksi kertaa muita ko­ro­na­tu­kia enemmän

31.08.2020 06:00