Koronatapaukset
Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä kasvussa Länsi-Pohjassa – jos hoidon tarve kasvaa edelleen, esimerkiksi suunniteltuja leikkaushoitoja joudutaan perumaan

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­vus­sa Län­si-Poh­jas­sa – jos hoidon tarve kasvaa edel­leen, esi­mer­kik­si suun­ni­tel­tu­ja leik­kaus­hoi­to­ja jou­du­taan pe­ru­maan

18.01.2021 10:07
Korona leviää yhä kuntoutuskodissa Kajaanissa – yli 60 ihmistä karanteeniin, Kainuussa myös tartuntoja ulkomailta palaavilla

Korona leviää yhä kun­tou­tus­ko­dis­sa Ka­jaa­nis­sa – yli 60 ihmistä ka­ran­tee­niin, Kai­nuus­sa myös tar­tun­to­ja ul­ko­mail­ta pa­laa­vil­la

12.01.2021 13:17 2
Oulun tartuntamäärät edelleen korkealla tasolla, tartunnat useimmiten perheen sisäisiä – THL: Kainuuseen kirjattiin paljon tartuntoja

Oulun tar­tun­ta­mää­rät edel­leen kor­keal­la ta­sol­la, tar­tun­nat useim­mi­ten perheen si­säi­siä – THL: Kai­nuu­seen kir­jat­tiin paljon tar­tun­to­ja

12.01.2021 18:53 38