Lämmönmittaus
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Kempeleläisessä kaupassa oli kasvojentunnistukseen perustuva kuumemittari, mutta se piti poistaa – mittari ehti nostattaa lämpöä some-keskusteluissa

Kem­pe­le­läi­ses­sä kau­pas­sa oli kas­vo­jen­tun­nis­tuk­seen pe­rus­tu­va kuu­me­mit­ta­ri, mutta se piti poistaa – mittari ehti nos­tat­taa lämpöä so­me-kes­kus­te­luis­sa

06:22 21
Tilaajille