Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kittilä
Olen oululainen mutta en ylpeä siitä – En halua edustaa kaikkia kittiläläisiä, kaikkia oululaisia, koko Suomea tai koko Eurooppaa
Essee

Olen ou­lu­lai­nen mutta en ylpeä siitä – En halua edustaa kaikkia kit­ti­lä­läi­siä, kaikkia ou­lu­lai­sia, koko Suomea tai koko Eu­roop­paa

29.09.2023 15:30 22
Tilaajille
Lapin poliisi vahvistaa: Kittilässä kesäkuussa kuollut nainen joutui henkirikoksen uhriksi

Lapin poliisi vah­vis­taa: Kit­ti­läs­sä ke­sä­kuus­sa kuollut nainen joutui hen­ki­ri­kok­sen uhriksi

22.09.2023 16:58
Tilaajille
Kittilään satoi jo kuusi senttiä lunta ja lisää tulee – keskiviikkoon mennessä lunta voi paikoin kertyä kymmenisen senttiä

Kit­ti­lään satoi jo kuusi senttiä lunta ja lisää tulee – kes­ki­viik­koon men­nes­sä lunta voi paikoin kertyä kym­me­ni­sen senttiä

19.09.2023 20:58 8
Tilaajille
Autiotalo tuhoutui täysin tulipalossa Kittilän Kokkovaarassa

Au­tio­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kit­ti­län Kok­ko­vaa­ras­sa

16.08.2023 07:41
Miki Liukkostakin innoittanut Kalervo Palsa oli äärimmäinen ja herkkä taiteilija – 4 fania kertoo, miksi he yhä innostuvat 35 vuotta sitten kuolleesta tekijästä

Miki Liuk­kos­ta­kin in­noit­ta­nut Kalervo Palsa oli ää­rim­mäi­nen ja herkkä tai­tei­li­ja – 4 fania kertoo, miksi he yhä in­nos­tu­vat 35 vuotta sitten kuol­lees­ta te­ki­jäs­tä

10.07.2023 13:00
Tilaajille
Miehen epäillään tappaneen kumppaninsa Kittilässä – nainen kotoisin Kittilästä, mies Sodankylästä

Miehen epäil­lään tap­pa­neen kump­pa­nin­sa Kit­ti­läs­sä – ­nai­nen ko­toi­sin Kit­ti­läs­tä, mies So­dan­ky­läs­tä

13.06.2023 15:54
Tilaajille
Kolarissa ja Pellossa tulva hätyyttelee jo ennätyskorkeuksia – talojen muovitus aloitettiin yön pikkutunneilla

Ko­la­ris­sa ja Pel­los­sa tulva hä­tyyt­te­lee jo en­nä­tys­kor­keuk­sia – talojen muo­vi­tus aloi­tet­tiin yön pik­ku­tun­neil­la

19.05.2023 22:00 5
Tilaajille
Levi valittiin vuoden hiihtokeskukseksi ja Rovaniemen Ounasvaara vuoden lähikeskukseksi

Levi va­lit­tiin vuoden hiih­to­kes­kuk­sek­si ja Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ra vuoden lä­hi­kes­kuk­sek­si

04.05.2023 22:04
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 20:02 4
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ei ryhdy toimenpiteisiin kunnanjohtajan vankeustuomion vuoksi – valtuusto käsittelee asiaa ensi viikolla

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus ei ryhdy toi­men­pi­tei­siin kun­nan­joh­ta­jan van­keus­tuo­mion vuoksi – val­tuus­to kä­sit­te­lee asiaa ensi vii­kol­la

11.04.2023 23:48 3
Tilaajille
Viikonloppuinen katuvalvonta paljasti Leviltä ja Ylläkseltä useita huumerikoksia sekä etsintäkuulutettuja

Vii­kon­lop­pui­nen ka­tu­val­von­ta pal­jas­ti Leviltä ja Yl­läk­sel­tä useita huu­me­ri­kok­sia sekä et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja

03.04.2023 11:44 5
Linja-auto törmäsi tietä ylittäneeseen moottorikelkkaan Levillä – moottorikelkan kuljettaja loukkaantui vakavasti

Lin­ja-au­to törmäsi tietä ylit­tä­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Levillä – moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

26.03.2023 12:28 5
Tilaajille
Erittäin harvinainen kylmyys kuritti Lappia perjantaiyönä – talven pakkasennätys poksahti pirstaleiksi Kittilässä, ja se on poikkeuksellista näin myöhään maaliskuussa

Erit­täin har­vi­nai­nen kylmyys kuritti Lappia per­jan­tai­yö­nä – talven pak­kas­en­nä­tys pok­sah­ti pirs­ta­leik­si Kit­ti­läs­sä, ja se on poik­keuk­sel­lis­ta näin myöhään maa­lis­kuus­sa

24.03.2023 09:53 17
Tilaajille
Mökki paloi maan tasalle Kittilän Pokassa, kaksi henkilöä pelastautui ulos

Mökki paloi maan tasalle Kit­ti­län Po­kas­sa, kaksi hen­ki­löä pe­las­tau­tui ulos

22.03.2023 23:38
Tilaajille
Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta nykyisen viran hoitamiseen"

Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta ny­kyi­sen viran hoi­ta­mi­seen"

02.03.2023 11:53 9
Tilaajille
Korkein oikeus pyörsi käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset – Kittilän kuntapäättäjille tuomio virka-aseman väärinkäyttämisestä

Korkein oikeus pyörsi kä­rä­jä­oi­keu­den ja ho­vi­oi­keu­den pää­tök­set – Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­le tuomio vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä

02.03.2023 09:35 25
Tilaajille
Oulun lentoaseman matkustajamäärät yli kaksinkertaistuivat vuonna 2022, mutta miljoonaa ei vielä uskalleta havitella: "Olemme vielä niin varhaisessa vaiheessa"

Oulun len­to­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät yli kak­sin­ker­tais­tui­vat vuonna 2022, mutta mil­joo­naa ei vielä us­kal­le­ta ha­vi­tel­la: "Olemme vielä niin var­hai­ses­sa vai­hees­sa"

21.02.2023 06:00 41
Tilaajille
TUI avaa uuden tilauslentosarjan Rotterdamista Kuusamoon ja Kittilään

TUI avaa uuden ti­laus­len­to­sar­jan Rot­ter­da­mis­ta Kuu­sa­moon ja Kit­ti­lään

02.01.2023 21:51
Tilaajille
Nuori mies uhkaili puukolla muita mökillä Levillä – piti puukkoa kolmen henkilön kaulalla

Nuori mies uhkaili puu­kol­la muita mökillä Levillä – piti puukkoa kolmen hen­ki­lön kau­lal­la

29.12.2022 16:01
Tilaajille
Kolmen auton kolari Kittilässä – onnettomuudessa loukkaantui lievästi useampi ihminen

Kolmen auton kolari Kit­ti­läs­sä – on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tui lie­väs­ti useampi ihminen

29.12.2022 13:48
Tilaajille