Kittilä
Vammautumisriski liikenteessä on Pohjois-Suomessa suuri – syynä muun muassa moottorikelkat

Vam­mau­tu­mis­ris­ki lii­ken­tees­sä on Poh­jois-Suo­mes­sa suuri – syynä muun muassa moot­to­ri­kel­kat

20.07.2020 11:17 1
Ulosajo Sodankylässä: auto romuttui ajokelvottomaksi, kyydissä viisi henkilöä

Ulosajo So­dan­ky­läs­sä: auto ro­mut­tui ajo­kel­vot­to­mak­si, kyy­dis­sä viisi hen­ki­löä

20.07.2020 06:44 0
Pohjois-Suomen pysähdyspaikkojen ja metsien roskaaminen lisääntynyt koronan aikana selkeästi, kertoo ely-keskus – "Siellä ei ole pelkästään vessapaperia vaan kaikkea muutakin"

Poh­jois-Suo­men py­säh­dys­paik­ko­jen ja metsien ros­kaa­mi­nen li­sään­ty­nyt koronan aikana sel­keäs­ti, kertoo ely-kes­kus – "Siellä ei ole pel­käs­tään ves­sa­pa­pe­ria vaan kaikkea muu­ta­kin"

15.07.2020 11:59 5
Tilaajille
Rattijuoppo kaahaili holtittomasti Kittilän keskustan läpi ja suistui lopulta syvään ojaan

Rat­ti­juop­po kaa­hai­li hol­tit­to­mas­ti Kit­ti­län kes­kus­tan läpi ja suistui lopulta syvään ojaan

27.06.2020 19:56 0
Lapin kuiva maasto palanut tänäänkin:  Ylitorniolla ja Kittilässä maastopalot saattoivat syttyä tupakantumpeista, Pellossa hitsauskipinästä

Lapin kuiva maasto palanut tä­nään­kin:  Yli­tor­niol­la ja Kit­ti­läs­sä maas­to­pa­lot saat­toi­vat syttyä tu­pa­kan­tum­peis­ta, Pel­los­sa hit­saus­ki­pi­näs­tä

23.06.2020 19:33 0
Omakotitalossa Levillä syttyi tulipalo aamukolmen aikaan – asukkaat saivat sammutettua liekit

Oma­ko­ti­ta­los­sa Levillä syttyi tu­li­pa­lo aa­mu­kol­men aikaan – asuk­kaat saivat sam­mu­tet­tua liekit

14.06.2020 08:52 0
Lapin poliisilaitoksen esitutkinta epäillystä ympäristön turmelemisesta päätökseen – epäillyt hyötyivät toimiensa seurauksena lähes 100 000 euroa

Lapin po­lii­si­lai­tok­sen esi­tut­kin­ta epäil­lys­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta pää­tök­seen – epäil­lyt hyö­tyi­vät toi­mien­sa seu­rauk­se­na lähes 100 000 euroa

11.06.2020 14:27 0
"Nyt saatiin tärkeää faktaa tuleviin tulviin"  – Tulvanpurkutöihin valmistaudutaan Kittilässä ja Rovaniemellä

"Nyt saatiin tärkeää faktaa tu­le­viin tul­viin" – Tul­van­pur­ku­töi­hin val­mis­tau­du­taan Kit­ti­läs­sä ja Ro­va­nie­mel­lä

02.06.2020 23:38 0
Tilaajille
Lapin tulvatilanne on rauhoittumassa – ennustettua suuremmat sateet voivat pahentaa tilannetta

Lapin tul­va­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa – en­nus­tet­tua suu­rem­mat sateet voivat pa­hen­taa ti­lan­net­ta

02.06.2020 15:46 0
Ylä-Lapissa on paikoin vielä reilusti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon lämpöaalto ja vesisateet saattavat antaa Lapin tulville lisävauhtia

Ylä-La­pis­sa on paikoin vielä rei­lus­ti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon läm­pö­aal­to ja ve­si­sa­teet saat­ta­vat antaa Lapin tul­vil­le li­sä­vauh­tia

31.05.2020 13:55 0
Tilaajille
Rovaniemellä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Kemijärven säännöstelyllä varaudutaan ensi viikon sateisiin

Ro­va­nie­mel­lä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Ke­mi­jär­ven sään­nös­te­lyl­lä va­rau­du­taan ensi viikon sa­tei­siin

30.05.2020 13:42 0
Tilaajille
Lapin tulvahuiput lähestyvät, vedennousu hidastui Rovaniemellä, mutta vahinkoraja on silti menossa rikki – ensi viikolle ennustetuilla sateilla iso vaikutus huippujen suuruuteen

Lapin tul­va­hui­put lä­hes­ty­vät, ve­den­nou­su hi­das­tui Ro­va­nie­mel­lä, mutta va­hin­ko­ra­ja on silti menossa rikki – ensi vii­kol­le en­nus­te­tuil­la sa­teil­la iso vai­ku­tus huip­pu­jen suu­ruu­teen

29.05.2020 10:57 0
Tilaajille
Kittilässä suojaudutaan tulvalta penkereillä ja evakuoinneilla – Kuntalaiset oppivat 15 vuotta sitten, miksi varautuminen kannattaa

Kit­ti­läs­sä suo­jau­du­taan tul­val­ta pen­ke­reil­lä ja eva­kuoin­neil­la – Kun­ta­lai­set oppivat 15 vuotta sitten, miksi va­rau­tu­mi­nen kan­nat­taa

28.05.2020 22:45 0
Tilaajille
Tulvaseuranta: Tulva laskenut Rovaniemellä hieman, Kittilässä vedennousu pysähtynyt toistaiseksi, Tornionjoen rannoilla varauduttava poikkeuksellisen kovaan tulvaan.

Tul­va­seu­ran­ta: Tulva las­ke­nut Ro­va­nie­mel­lä hieman, Kit­ti­läs­sä ve­den­nou­su py­säh­ty­nyt tois­tai­sek­si, Tor­nion­joen ran­noil­la va­rau­dut­ta­va poik­keuk­sel­li­sen kovaan tul­vaan.

28.05.2020 13:12 2
Tilaajille
Takatalvi pelastaisi Lapin tulvilta, mutta sellaista ei ole luvassa  – "Nyt on pakko olla huolissaan", sanoo johtava hydrologi

Ta­ka­tal­vi pe­las­tai­si Lapin tul­vil­ta, mutta sel­lais­ta ei ole luvassa – "Nyt on pakko olla huo­lis­saan", sanoo johtava hyd­ro­lo­gi

24.05.2020 21:32 0
Tilaajille
Kittilälle osavoitto ministeriöstä hallinto-oikeudessa: Ministeriöllä ei ollut perusteita hyllyttää kymmentä kuntapäättäjää

Kit­ti­läl­le osa­voit­to mi­nis­te­riös­tä hal­lin­to-oi­keu­des­sa: Mi­nis­te­riöl­lä ei ollut pe­rus­tei­ta hyl­lyt­tää kym­men­tä kun­ta­päät­tä­jää

12.06.2019 15:31 9
SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä kuultiin todistajana kaksi tuntia Kittilän kuntakäräjillä – "Muutaman kerran jouduin vastaamaan, etten muista"

SDP:n pu­heen­joh­ta­jaa Antti Rin­net­tä kuul­tiin to­dis­ta­ja­na kaksi tuntia Kit­ti­län kun­ta­kä­rä­jil­lä – "Muu­ta­man kerran jouduin vas­taa­maan, etten muista"

19.11.2018 17:35 22
Antti Rinnettä kuullaan tänään Kittilä-käräjillä – kuulusteluissa hän kommentoi potkuja käsitellyttä hotellitapaamista: "Tiedän, etten ollut humalassa"

Antti Rin­net­tä kuul­laan tänään Kit­ti­lä-kä­rä­jil­lä – kuu­lus­te­luis­sa hän kom­men­toi potkuja kä­si­tel­lyt­tä ho­tel­li­ta­paa­mis­ta: "Tie­dän, etten ollut hu­ma­las­sa"

19.11.2018 10:34 26
Sdp:n Rinteellä kiusallinen käräjäkäynti – taitavasti toimimalla Rinne käyttää mediahuomion jopa edukseen
Kolumni Pekka Mauno

Sdp:n Rin­teel­lä kiu­sal­li­nen kä­rä­jä­käyn­ti – tai­ta­vas­ti toi­mi­mal­la Rinne käyttää me­dia­huo­mion jopa eduk­seen

17.11.2018 08:00 13
Sdp:n Antti Rinteen todistajaksi tuleminen käräjille on ollut vaiheikasta – Rinteen mukaan häntä ei tiedotettu asiasta tarpeeksi

Sdp:n Antti Rinteen to­dis­ta­jak­si tu­le­mi­nen kä­rä­jil­le on ollut vai­hei­kas­ta – Rinteen mukaan häntä ei tie­do­tet­tu asiasta tar­peek­si

14.11.2018 16:18 36