Kittilä
Kittilän virkarikosasian asiakirjoista tulossa julkisia – Käräjäoikeus hyväksyi kevään kuntavaaleista huolestuneiden syytettyjen vaatimuksen

Kit­ti­län vir­ka­ri­kos­asian asia­kir­jois­ta tulossa jul­ki­sia – Kä­rä­jä­oi­keus hy­väk­syi kevään kun­ta­vaa­leis­ta huo­les­tu­nei­den syy­tet­ty­jen vaa­ti­muk­sen

24.11.2020 13:20 0
Tilaajille
Tuuletus täynnä tunnetta – Petra Vlhova oli taas nopein Levin rinteessä ja nimesi voittoporonsa tällä kertaa Pepiksi

Tuu­le­tus täynnä tun­net­ta – Petra Vlhova oli taas nopein Levin rin­tees­sä ja nimesi voit­to­po­ron­sa tällä kertaa Pepiksi

21.11.2020 21:23 1
Tilaajille
Liekit löivät auton konepellin alla hotellin pihassa Levillä, syyksi epäillään teknistä vikaa

Liekit löivät auton ko­ne­pel­lin alla ho­tel­lin pihassa Le­vil­lä, syyksi epäil­lään tek­nis­tä vikaa

11.11.2020 21:42 0
IS: Seuraava Temptation Island Suomi -kausi kuvataan Levillä – luvassa ohjelman ensimmäinen talviversio, asian paljasti juontaja Sami Kuronen

IS: Seu­raa­va Temp­ta­tion Island Suomi -kausi ku­va­taan Levillä – luvassa oh­jel­man en­sim­mäi­nen tal­vi­ver­sio, asian pal­jas­ti juon­ta­ja Sami Kuronen

14.10.2020 12:39 0
Tilaajille
Metsäkone syttyi palamaan Kittilässä – paikalla olleet henkilöt sammuttivat palon

Met­sä­ko­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­läs­sä – pai­kal­la olleet hen­ki­löt sam­mut­ti­vat palon

06.10.2020 08:30 0
Varastorakennus paloi Kittilässä, pihapiirin muut rakennukset säästyivät tulelta

Va­ras­to­ra­ken­nus paloi Kit­ti­läs­sä, pi­ha­pii­rin muut ra­ken­nuk­set sääs­tyi­vät tulelta

04.10.2020 08:15 0
Ministerit Lintilä ja Skinnari saapuvat tapaamaan Lapin matkailuväkeä Leville ensi viikolla – "Vielä on toivoa pelastaa Lapin matkailu, jos päätöksiä muutetaan"

Mi­nis­te­rit Lintilä ja Skin­na­ri saa­pu­vat ta­paa­maan Lapin mat­kai­lu­vä­keä Leville ensi vii­kol­la – "Vielä on toivoa pe­las­taa Lapin mat­kai­lu, jos pää­tök­siä muu­te­taan"

01.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Nosturiauton palo tyhjensi Kittilän kultakaivoksen – henkilövahingoilta vältyttiin

Nos­tu­ri­au­ton palo tyh­jen­si Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.09.2020 06:26 0
Lato paloi Kittilässä  Kuivasalmentiellä – palosta ei henkilövahinkoja

Lato paloi Kit­ti­läs­sä Kui­va­sal­men­tiel­lä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

16.08.2020 16:13 1
Finnair vähentää Euroopan lentoja – lisää lentoja Lappiin ja Kuusamoon

Finnair vä­hen­tää Eu­roo­pan lentoja – lisää lentoja Lappiin ja Kuu­sa­moon

12.08.2020 11:06 1
Pakettiauto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen Kittilässä – matkustajat loukkaantuivat lievästi

Pa­ket­ti­au­to ajautui ulos tieltä ja kaatui kyl­jel­leen Kit­ti­läs­sä – mat­kus­ta­jat louk­kaan­tui­vat lie­väs­ti

11.08.2020 07:51 0
Moottoripyörä törmäsi kääntyvän auton kylkeen Kittilässä tiellä 79 – Moottoripyöräilijä vietiin jatkohoitoon

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi kään­ty­vän auton kylkeen Kit­ti­läs­sä tiellä 79 – Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä vietiin jat­ko­hoi­toon

10.08.2020 18:09 0
Tilaajille
Vammautumisriski liikenteessä on Pohjois-Suomessa suuri – syynä muun muassa moottorikelkat

Vam­mau­tu­mis­ris­ki lii­ken­tees­sä on Poh­jois-Suo­mes­sa suuri – syynä muun muassa moot­to­ri­kel­kat

20.07.2020 11:17 1
Ulosajo Sodankylässä: auto romuttui ajokelvottomaksi, kyydissä viisi henkilöä

Ulosajo So­dan­ky­läs­sä: auto ro­mut­tui ajo­kel­vot­to­mak­si, kyy­dis­sä viisi hen­ki­löä

20.07.2020 06:44 0
Pohjois-Suomen pysähdyspaikkojen ja metsien roskaaminen lisääntynyt koronan aikana selkeästi, kertoo ely-keskus – "Siellä ei ole pelkästään vessapaperia vaan kaikkea muutakin"

Poh­jois-Suo­men py­säh­dys­paik­ko­jen ja metsien ros­kaa­mi­nen li­sään­ty­nyt koronan aikana sel­keäs­ti, kertoo ely-kes­kus – "Siellä ei ole pel­käs­tään ves­sa­pa­pe­ria vaan kaikkea muu­ta­kin"

15.07.2020 11:59 5
Tilaajille
Rattijuoppo kaahaili holtittomasti Kittilän keskustan läpi ja suistui lopulta syvään ojaan

Rat­ti­juop­po kaa­hai­li hol­tit­to­mas­ti Kit­ti­län kes­kus­tan läpi ja suistui lopulta syvään ojaan

27.06.2020 19:56 0
Lapin kuiva maasto palanut tänäänkin:  Ylitorniolla ja Kittilässä maastopalot saattoivat syttyä tupakantumpeista, Pellossa hitsauskipinästä

Lapin kuiva maasto palanut tä­nään­kin:  Yli­tor­niol­la ja Kit­ti­läs­sä maas­to­pa­lot saat­toi­vat syttyä tu­pa­kan­tum­peis­ta, Pel­los­sa hit­saus­ki­pi­näs­tä

23.06.2020 19:33 0
Omakotitalossa Levillä syttyi tulipalo aamukolmen aikaan – asukkaat saivat sammutettua liekit

Oma­ko­ti­ta­los­sa Levillä syttyi tu­li­pa­lo aa­mu­kol­men aikaan – asuk­kaat saivat sam­mu­tet­tua liekit

14.06.2020 08:52 0
Lapin poliisilaitoksen esitutkinta epäillystä ympäristön turmelemisesta päätökseen – epäillyt hyötyivät toimiensa seurauksena lähes 100 000 euroa

Lapin po­lii­si­lai­tok­sen esi­tut­kin­ta epäil­lys­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta pää­tök­seen – epäil­lyt hyö­tyi­vät toi­mien­sa seu­rauk­se­na lähes 100 000 euroa

11.06.2020 14:27 0
"Nyt saatiin tärkeää faktaa tuleviin tulviin"  – Tulvanpurkutöihin valmistaudutaan Kittilässä ja Rovaniemellä

"Nyt saatiin tärkeää faktaa tu­le­viin tul­viin" – Tul­van­pur­ku­töi­hin val­mis­tau­du­taan Kit­ti­läs­sä ja Ro­va­nie­mel­lä

02.06.2020 23:38 0
Tilaajille