Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Kempeleen Kirin miehet
Viimeisin 24 tuntia
Paahtava helle sai kaiken kokeneen Sami Haapakoskenkin puhaltamaan – "Katselen lähimmän lätäkön ja menen sinne polskimaan"

Paah­ta­va helle sai kaiken ko­ke­neen Sami Haa­pa­kos­ken­kin pu­hal­ta­maan – "Kat­se­len lä­him­män lätäkön ja menen sinne pols­ki­maan"

01.07.2022 22:08 1
Tilaajille
Kuukausi
ViVe järjesti juoksujuhlat KeKi:n kustannuksella – "Pitää pelata kahdeksan vuoroparia erinomaista pesistä, jos täältä haluaa saada pisteitä"

ViVe jär­jes­ti juok­su­juh­lat KeKi:n kus­tan­nuk­sel­la – "Pitää pelata kah­dek­san vuo­ro­pa­ria erin­omais­ta pe­sis­tä, jos täältä haluaa saada pis­tei­tä"

28.06.2022 22:04 5
Tilaajille
KeKi murskasi PattU:n kunnareillaan, pelinjohtajat ottivat mittaa toisistaan kukkotappelussa – "Reagoin vain, kun vastustajan puolelta hyökättiin meidän pelaajia kohtaan"

KeKi murs­ka­si PattU:n kun­na­reil­laan, pe­lin­joh­ta­jat ottivat mittaa toi­sis­taan kuk­ko­tap­pe­lus­sa – "Rea­goin vain, kun vas­tus­ta­jan puo­lel­ta hyö­kät­tiin meidän pe­laa­jia koh­taan"

22.06.2022 22:07 5
Tilaajille
Matti Korhosen kunnari toi KeKi:lle kolmen pisteen potin – "Taisi mennä kakkosvahdin längistä läpi"

Matti Kor­ho­sen kunnari toi Ke­Ki:l­le kolmen pisteen potin – "Taisi mennä kak­kos­vah­din län­gis­tä läpi"

03.06.2022 21:42 4
Tilaajille
KeKi:lle kauden ensimmäinen pisteetön ilta – "Enemmän harmittavat tietyt tilanteet ja asiat pelin sisällä"

Ke­Ki:l­le kauden en­sim­mäi­nen pis­tee­tön ilta – "E­nem­män har­mit­ta­vat tietyt ti­lan­teet ja asiat pelin si­säl­lä"

02.06.2022 22:13 6
Tilaajille
Vanhemmat
Miesten Superpesiksessä on palattu normaaliin ottelutahtiin – nyt joukkueilla on mahdollisuus harjoitella laadukkaasti toisin kuin koronakesinä: "Viime vuoden tahti oli peli, palauttelu, valmistautuminen"

Miesten Su­per­pe­sik­ses­sä on palattu nor­maa­liin ot­te­lu­tah­tiin – nyt jouk­kueil­la on mah­dol­li­suus har­joi­tel­la laa­duk­kaas­ti toisin kuin ko­ro­na­ke­si­nä: "Viime vuoden tahti oli peli, pa­laut­te­lu, val­mis­tau­tu­mi­nen"

01.06.2022 07:00
Tilaajille
Voitto oli tarjolla KeKi:lle, mutta Tahko ei sulanut sateessa – "Peli oli täysin hallinnassa, ja sitten se ei ollut hallinnassa"

Voitto oli tar­jol­la Ke­Ki:l­le, mutta Tahko ei sulanut sa­tees­sa – "Peli oli täysin hal­lin­nas­sa, ja sitten se ei ollut hal­lin­nas­sa"

31.05.2022 22:13 8
Tilaajille
Lajilegenda Sami Haapakosken ura jatkuu ensi kaudellakin – Ylivieskalainen solmi Kempeleen Kirin kanssa jatkosopimuksen jo nyt

La­ji­le­gen­da Sami Haa­pa­kos­ken ura jatkuu ensi kau­del­la­kin – Yli­vies­ka­lai­nen solmi Kem­pe­leen Kirin kanssa jat­ko­so­pi­muk­sen jo nyt

31.05.2022 21:52 5
KeKi:n moukari heilui kahden pisteen arvoisesti, tulikuuma Antti Korhonen hääri Sarkkirannan kunkkuna: "Pääsin lyömään hyviin tilanteisiin, joten silloin pitääkin onnistua"

KeKi:n moukari heilui kahden pisteen ar­voi­ses­ti, tu­li­kuu­ma Antti Kor­ho­nen hääri Sark­ki­ran­nan kunk­ku­na: "Pääsin lyömään hyviin ti­lan­tei­siin, joten silloin pi­tää­kin on­nis­tua"

25.05.2022 22:15 1
Tilaajille
Salainen ase auttoi KeKi:n voittoon maanantaina Sarkkirannassa: "Tämä oli hassu ja erikoinen peli"

Sa­lai­nen ase auttoi KeKi:n voit­toon maa­nan­tai­na Sark­ki­ran­nas­sa: "Tämä oli hassu ja eri­koi­nen peli"

16.05.2022 22:03
Tilaajille
KeKi hamuaa mitalipeleihin, mutta se vaatisi valtavia harppauksia yksilö- ja joukkuetasolla
Kolumni

KeKi hamuaa mi­ta­li­pe­lei­hin, mutta se vaatisi val­ta­via harp­pauk­sia yksilö- ja jouk­kue­ta­sol­la

11.05.2022 09:30
Tilaajille
Antti ja Matti Korhonen ovat pesäpallon veljespari, jotka hioivat lapsuudessa pallopelitaitojaan kodin takapihalla Sanginsuussa – joskus pelit päättyivät tikkaukseen sairaalassa: "Kuulemma vahinkoja"

Antti ja Matti Kor­ho­nen ovat pe­sä­pal­lon vel­jes­pa­ri, jotka hioivat lap­suu­des­sa pal­lo­pe­li­tai­to­jaan kodin ta­ka­pi­hal­la San­gin­suus­sa – joskus pelit päät­tyi­vät tik­kauk­seen sai­raa­las­sa: "Kuu­lem­ma va­hin­ko­ja"

10.05.2022 18:01 1
Tilaajille
Kymmenen SM-kullan mies liittyy Kempeleen Kirin miesten valmennusryhmään – "Mielestäni KeKi on ollut nousussa oleva joukkue viime vuosina"

Kym­me­nen SM-kul­lan mies liittyy Kem­pe­leen Kirin miesten val­men­nus­ryh­mään – "Mie­les­tä­ni KeKi on ollut nou­sus­sa oleva joukkue viime vuo­si­na"

21.11.2021 16:25 5
Tilaajille
KeKi kiinnitti Onni Määtän kauteen 2023 asti – Superpesiksen siirtomarkkinat käyvät kuumina jo puolentoista vuoden päähän

KeKi kiin­nit­ti Onni Määtän kauteen 2023 asti – Su­per­pe­sik­sen siir­to­mark­ki­nat käyvät kuumina jo puo­len­tois­ta vuoden päähän

10.11.2021 16:31
Tilaajille
KeKi oli lähellä jättiyllätystä pudotuspelidebyytissään – "Se lupaa hyvää jatkoa ajatellen"

KeKi oli lähellä jät­ti­yl­lä­tys­tä pu­do­tus­pe­li­de­byy­tis­sään – "Se lupaa hyvää jatkoa aja­tel­len"

27.08.2021 21:52 3
Tilaajille
KeKi haastaa pudotuspeleissä KPL:n, PattU:n vastustaja on Vimpelin Veto – "Tämä on mahtava mahdollisuus"

KeKi haastaa pu­do­tus­pe­leis­sä KPL:n, PattU:n vas­tus­ta­ja on Vim­pe­lin Veto – "Tämä on mahtava mah­dol­li­suus"

25.08.2021 17:40
Tilaajille
Kempeleen Kiri varmisti seurahistoriansa ensimmäisen miesten Superpesiksen pudotuspelipaikan – "Onnellinen olo etenkin joukkueen ja kempeleläisen pesäpalloyhteisön puolesta"

Kem­pe­leen Kiri var­mis­ti seu­ra­his­to­rian­sa en­sim­mäi­sen miesten Su­per­pe­sik­sen pu­do­tus­pe­li­pai­kan – "On­nel­li­nen olo etenkin jouk­kueen ja kem­pe­le­läi­sen pe­sä­pal­lo­yh­tei­sön puo­les­ta"

24.08.2021 22:05 8
Tilaajille
Vielä ei ollut Topi Kososen viimeisen tanssin aika
Kolumni

Vielä ei ollut Topi Kososen vii­mei­sen tanssin aika

24.08.2021 22:04 1
Tilaajille
Kalevan urheilupodcast: Lipolla sekä KeKin miehillä ja naisilla edessä kauden tärkeimmät ottelut – kuuntele uusin jakso täältä

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast: Lipolla sekä KeKin mie­hil­lä ja nai­sil­la edessä kauden tär­keim­mät ottelut – kuun­te­le uusin jakso täältä

19.08.2021 12:17 9
KeKi:n lyöntihana meni tukkoon tärkeässä ottelussa – "Voittojuoksun lyömiseen oli saumat, mutta ei sitten lyöty"

KeKi:n lyön­ti­ha­na meni tukkoon tär­keäs­sä ot­te­lus­sa – "Voit­to­juok­sun lyö­mi­seen oli saumat, mutta ei sitten lyöty"

27.07.2021 22:16 2
Tilaajille