Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Kaleva Live: Voi­mis­te­lu­päi­vät jat­ku­vat Ou­lu­hal­lis­sa

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Katuvalot
Kun Oulussa katuvalo pimenee, viive vikailmoituksesta korjaukseen voi kestää kuukausia – katuvalaistuksen kunnossapitäjäksi vaihtui Destia

Kun Oulussa ka­tu­va­lo pi­me­nee, viive vi­ka­il­moi­tuk­ses­ta kor­jauk­seen voi kestää kuu­kau­sia – ka­tu­va­lais­tuk­sen kun­nos­sa­pi­tä­jäk­si vaihtui Destia

26.01.2023 16:00 46
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen osit­tai­siin sam­mu­tuk­siin – näihin ai­koi­hin valoja aiotaan sam­mut­taa säh­kö­pu­lan uha­tes­sa

02.12.2022 10:24 46
Muhoksella säästettiin sähköä katuvalaistuksessa, mutta valot palautettiin kunnanvaltuuston päätöksellä

Mu­hok­sel­la sääs­tet­tiin sähköä ka­tu­va­lais­tuk­ses­sa, mutta valot pa­lau­tet­tiin kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sel­lä

02.11.2022 13:36 23
Tilaajille
Energian säästöstä Oulun katuvaloverkossa on jo keskusteltu – syyspimeä paljastaa vikapaikat

Ener­gian sääs­tös­tä Oulun ka­tu­va­lo­ver­kos­sa on jo kes­kus­tel­tu – syys­pi­meä pal­jas­taa vi­ka­pai­kat

31.08.2022 13:57 29
Tilaajille
Katuvalojen uusiminen etenee Oulussa – suurin osa yksityistiekunnista ottaa katuvalaistuksen vastuulleen

Ka­tu­va­lo­jen uu­si­mi­nen etenee Oulussa – suurin osa yk­si­tyis­tie­kun­nis­ta ottaa ka­tu­va­lais­tuk­sen vas­tuul­leen

14.11.2020 06:00 5
Tilaajille
Pimeät katuvalot ja muut kansalaisvinkit tärkeitä kunnossapidolle – Omaa lähiympäristöä kannattaa havainnoida päivittäin

Pimeät ka­tu­va­lot ja muut kan­sa­lais­vin­kit tär­kei­tä kun­nos­sa­pi­dol­le – Omaa lä­hi­ym­pä­ris­töä kan­nat­taa ha­vain­noi­da päi­vit­täin

05.11.2020 15:00 4
Tilaajille
Oulu vaatii yksityisteiden tiekuntia maksamaan katuvalaistuksensa, muuten lamput puretaan pois – Koiteliin vievän Ylikyläntien asukkaat: "Kohtuuton ja omituinen päätös"

Oulu vaatii yk­si­tyis­tei­den tie­kun­tia mak­sa­maan ka­tu­va­lais­tuk­sen­sa, muuten lamput pu­re­taan pois – Koi­te­liin vievän Yli­ky­län­tien asuk­kaat: "Koh­tuu­ton ja omi­tui­nen päätös"

20.08.2020 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohta Oulua voi kutsua Poh­jo­lan pi­meäk­si kau­pun­gik­si

25.07.2020 06:30
Tilaajille
Kysyimme, miksi katuvalot loistavat osassa Oulun puistoja vielä toukokuun lopussakin - "Myllytullissa ja Kuusisaaressa varmaankin vielä puuttuu kesäaikainen sammutus"

Ky­syim­me, miksi ka­tu­va­lot lois­ta­vat osassa Oulun puis­to­ja vielä tou­ko­kuun lo­pus­sa­kin - "Myl­ly­tul­lis­sa ja Kuu­si­saa­res­sa var­maan­kin vielä puuttuu ke­sä­ai­kai­nen sam­mu­tus"

28.05.2020 22:08 5