Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

katalysaattorivarkaudet

Ko­je­lau­ta­ka­me­raan tal­len­tu­nut ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kau­den yritys auttoi po­lii­sia – ul­ko­maa­lai­set miehet teh­tai­li­vat var­kauk­sia viikon ajan Oulussa ja Lapissa

10.09.2021 12:52 14
Kojelautakamera tallensi: Hämärä mieskaksikko yritti tunkata autoa yöllä Oulun Ruskon postikeskuksen pihassa

Ko­je­lau­ta­ka­me­ra tal­len­si: Hämärä mies­kak­sik­ko yritti tunkata autoa yöllä Oulun Ruskon pos­ti­kes­kuk­sen pihassa

30.08.2021 07:11 12