koronarokote: Kaikki ai­kui­set saavat kol­man­nen ro­ko­te­an­nok­sen Oulussa

Julkisuusperiaate
Kysyimme, milloin päätöksentekoon liittyvät asiat pitäisi tuoda julkiseen keskusteluun – "En näe perusteita sille, miksi asioita valmisteltaisiin kovin salaisesti"

Ky­syim­me, milloin pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät asiat pitäisi tuoda jul­ki­seen kes­kus­te­luun – "En näe pe­rus­tei­ta sille, miksi asioita val­mis­tel­tai­siin kovin sa­lai­ses­ti"

30.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Hallinto-oikeuden professorit: Haapavesi salaa kaupunginhallituksen kokousasiakirjoja oudoin perustein – "Vaikea ymmärtää, miten säännös voisi tulla sovellettavaksi tällaisessa asiassa"

Hal­lin­to-oi­keu­den pro­fes­so­rit: Haa­pa­ve­si salaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kous­asia­kir­jo­ja oudoin pe­rus­tein – "Vaikea ym­mär­tää, miten säännös voisi tulla so­vel­let­ta­vak­si täl­lai­ses­sa asias­sa"

16.03.2021 19:58 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin kau­pun­ki kan­nat­taa jul­ki­suu­den ja lä­pi­nä­ky­vyy­den li­sää­mis­tä

27.01.2021 15:00
Tilaajille