koronarokote: Kaikki ai­kui­set saavat kol­man­nen ro­ko­te­an­nok­sen Oulussa

Kolumni: Valtaa siirtyy heille, joita sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kemin kau­pun­ki kan­nat­taa jul­ki­suu­den ja lä­pi­nä­ky­vyy­den li­sää­mis­tä

Julkisuusperiaate merkitsee oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta. Julkisuusperiaatteen mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tätä oikeutta voidaan perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan rajoittaa vain välttämättömistä syistä ja vain lailla.

Julkisuusperiaatteen mukaista tiedonsaantioikeutta toteutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetulla lailla. Julkisuusperiaatteen noudattaminen, hallinnon ja toiminnan läpinäkyvyys on meille Kemissä tärkeää.