Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Etätyö ja koti
"Kiristää kaikkien hermoja, kun ei ole ylimääräistä huonetta työhuoneeksi" –  Lapsiperheissä yhteinen aika tuntuu  hyvältä, mutta pinna kiristyy, jos koti ei ole enää  rentoutumisen  paikka

"Ki­ris­tää kaik­kien her­mo­ja, kun ei ole yli­mää­räis­tä huo­net­ta työ­huo­neek­si" – Lap­si­per­heis­sä yh­tei­nen aika tuntuu hy­väl­tä, mutta pinna ki­ris­tyy, jos koti ei ole enää ren­tou­tu­mi­sen paikka

20.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Kerro meille: Miten etätyön tekeminen on vaikuttanut kotiin ja arkeen? Pitäisikö kodin käyttämisestä työpaikkana maksaa ja sopia  työehtosopimuksissa?

Kerro meille: Miten etätyön te­ke­mi­nen on vai­kut­ta­nut kotiin ja arkeen? Pi­täi­si­kö kodin käyt­tä­mi­ses­tä työ­paik­ka­na maksaa ja sopia työeh­to­so­pi­muk­sis­sa?

17.11.2021 09:46 8