Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Esineiden internet
Oululaisprofessori Mika Ruusunen rakensi itselleen älykodin – 250 mittauspistettä, tallentavia kameroita ja suihkuveden lämmöntalteenotto

Ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Mika Ruu­su­nen rakensi it­sel­leen äly­ko­din – 250 mit­taus­pis­tet­tä, tal­len­ta­via ka­me­roi­ta ja suih­ku­ve­den läm­mön­tal­teen­ot­to

16.04.2022 10:30 17
Tilaajille
Uroksesta tuli oululainen opetustarina: siihen uskottiin, vaikka se oli liian hyvä ollakseen totta
Pääkirjoitus

Urok­ses­ta tuli ou­lu­lai­nen ope­tus­ta­ri­na: siihen us­kot­tiin, vaikka se oli liian hyvä ol­lak­seen totta

09.02.2022 15:30 49
Tilaajille
Pureeko IoT-laite vai mikä se on? ­Esineiden internet ja robotiikka tarvitsevat osaajia eri portaisiin

Pureeko IoT-lai­te vai mikä se on? Esi­nei­den in­ter­net ja ro­bo­tiik­ka tar­vit­se­vat osaajia eri por­tai­siin

18.10.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den tehtaan ja tie­to­tur­van ke­hit­tä­mi­nen on sys­te­maat­tis­ta työtä, jonka avulla tehtaan tuot­ta­vuut­ta pys­ty­tään pa­ran­ta­maan

22.03.2021 06:00
Tilaajille
Esineiden internet voi olla tulevaisuudessa poromiehen paras kaveri: Nettiseurannan avulla petojen tappamat porot löytyisivät ja liikenneturvallisuus paranisi

Esi­nei­den in­ter­net voi olla tu­le­vai­suu­des­sa po­ro­mie­hen paras kaveri: Net­ti­seu­ran­nan avulla petojen tap­pa­mat porot löy­tyi­si­vät ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus pa­ra­ni­si

06.02.2021 06:00 7
Tilaajille