Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Epäjohdonmukaisten tanssiaiset
Kuusamon epäonnistuneet festarit Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona toteutumiselle on lipunmyyntikampanjan onnistuminen

Kuu­sa­mon epä­on­nis­tu­neet fes­ta­rit Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona to­teu­tu­mi­sel­le on li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen

01.12.2023 10:55 1
Tilaajille
Järjestäjä: Rukajärvellä keskeytetyille festivaaleille on tarjottu paikkaa muualta Suomesta – Mikko Levón kertoo, ettei ole kuullut uutta poliisitutkinnasta

Jär­jes­tä­jä: Ru­ka­jär­vel­lä kes­key­te­tyil­le fes­ti­vaa­leil­le on tar­jot­tu paikkaa muualta Suo­mes­ta – Mikko Levón kertoo, ettei ole kuullut uutta po­lii­si­tut­kin­nas­ta

10.10.2023 11:30 2
Tilaajille
Kesken lopetettujen Episten Mikko Levón kertoo nyt näkemyksensä, miksi tapahtuma Kuusamossa epäonnistui – "Kadun tekemiäni virheitä"

Kesken lo­pe­tet­tu­jen Episten Mikko Levón kertoo nyt nä­ke­myk­sen­sä, miksi ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa epä­on­nis­tui – "Kadun te­ke­miä­ni vir­hei­tä"

09.08.2023 13:43 9
Tilaajille
Oululaismuusikko matkusti Kuusamon Epiksille kahdelle keikalle, joista kumpikin peruuntui – "Lauantaina herätessä tapahtuman peruutuksesta sai lukea Instagramista"

Ou­lu­lais­muu­sik­ko mat­kus­ti Kuu­sa­mon Epik­sil­le kah­del­le kei­kal­le, joista kum­pi­kin pe­ruun­tui – "Lauan­tai­na he­rä­tes­sä ta­pah­tu­man pe­ruu­tuk­ses­ta sai lukea Ins­tag­ra­mis­ta"

08.08.2023 16:48 6
Tilaajille
Epäjohdonmukaisten tanssiaisissa oli aineksia vaaratilanteisiinkin, kertoo festarikävijä – tapahtuman turvallisuudesta on meneillään esitutkinta

Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­sa oli ai­nek­sia vaa­ra­ti­lan­tei­siin­kin, kertoo fes­ta­ri­kä­vi­jä – ta­pah­tu­man tur­val­li­suu­des­ta on me­neil­lään esi­tut­kin­ta

08.08.2023 09:17 7
Tilaajille
Lauantaina Kuusamossa keskeytyneet festarit olivat saaneet merkittäviä avustussummia – 30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta

Lauan­tai­na Kuu­sa­mos­sa kes­key­ty­neet fes­ta­rit olivat saaneet mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia – 30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta

07.08.2023 11:48 10
Tilaajille
Epäonniset festarit keskeytettiin Rukalla, oululainen kulttuuriyhdistys järjesti libyalaistähdelle keikan Ouluun – IL: Kävijöiden ennakkoon maksettuja bussikuljetuksia peruttu

Epä­on­ni­set fes­ta­rit kes­key­tet­tiin Ru­kal­la, ou­lu­lai­nen kult­tuu­ri­yh­dis­tys jär­jes­ti li­bya­lais­täh­del­le keikan Ouluun – IL: Kä­vi­jöi­den en­nak­koon mak­set­tu­ja bus­si­kul­je­tuk­sia peruttu

06.08.2023 08:40 3
Tilaajille
Tärkeintä on hyvä meininki ja se on omasta asenteesta kiinni – Epäjohdonmukaisten tanssiaiset saavat kiitosta vierailta

Tär­kein­tä on hyvä mei­nin­ki ja se on omasta asen­tees­ta kiinni – Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­set saavat kii­tos­ta vie­rail­ta

03.08.2023 19:35
Tilaajille
Rukan festivaalien ensimmäinen päivä oli vastoinkäymisten värittämä – luovan johtajan mukaan lava upposi, mutta lavaa rakentamassa olleella yrittäjällä on asiaan erilainen näkemys

Rukan fes­ti­vaa­lien en­sim­mäi­nen päivä oli vas­toin­käy­mis­ten vä­rit­tä­mä – luovan joh­ta­jan mukaan lava upposi, mutta lavaa ra­ken­ta­mas­sa ol­leel­la yrit­tä­jäl­lä on asiaan eri­lai­nen näkemys

04.08.2023 18:38 4
Tilaajille
Kuusamon Woodstock valtasi hylätyn golfkentän – ainutlaatuiseen tapahtumaan odotetaan yli 15 000 kävijää

Kuu­sa­mon Woods­tock valtasi hylätyn golf­ken­tän – ai­nut­laa­tui­seen ta­pah­tu­maan odo­te­taan yli 15 000 kävijää

02.08.2023 20:54 2
Tilaajille