Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Tilaajille

Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Oulun Energian ykköstoiveena on saada energiapuuta lähialueen metsien ensiharvennuksista. Oulua lämmitetään joka tapauksessa ja puuta hankitaan sieltä, mistä sitä saadaan.

Ensiharvennuspuu on energiapuuna Oulun Energian ykköskohde.
Ensiharvennuspuu on energiapuuna Oulun Energian ykköskohde.
Kuva: Arttu Laitala

Oulun Energia käyttää koko ajan enemmän puupolttoainetta kaukolämmön tuotantoon Oulussa, ja sillä on merkitystä seudun metsänomistajille.

– Meille kaikista tärkeintä ovat ensiharvennusrästit ja nuoren metsän kunnostukset, joista kerätään pieniläpimittaista ensiharvennuspuuta, Oulun Energian energiantuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala sanoo.