Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nyt on tilaus tehdä humaani il­mas­to­te­ko luon­nol­le!

Olen toiminut metsäalalla lähes koko 45-vuotisen työhistoriani ajan energiapuun käytön lisäämisen puolesta. Olen nähnyt ja elänyt sen mukanaan tuoman innostuksen sekä metsänomistajien, metsäalan ammattilaisten, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja kuntalaisten näkökulmasta.

Olen päässyt suurta tyydytystä ja mielihyvää tuntien kokemaan käytännössä miten tärkeäksi energiapuun tarjonnassa, hankinnassa, korjuussa ja käytössä kaikki siinä mukana olleet ovat kokeneet.