Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

EM-kisat
Suomi kaatoi Turkin ja kohtaa seuraavaksi kivenkovan Puolan – "Suomalaisella sisulla"

Suomi kaatoi Turkin ja kohtaa seu­raa­vak­si ki­ven­ko­van Puolan – "Suo­ma­lai­sel­la si­sul­la"

08.09.2021 22:40 1
Tilaajille
Norjalaisen EM-pronssimitalistin yllättävä tausta: Asui Oulussa elämänsä ensimmäiset yhdeksän vuotta – "Kyllä minä vielä puhun suomea"

Nor­ja­lai­sen EM-prons­si­mi­ta­lis­tin yl­lät­tä­vä tausta: Asui Oulussa elä­män­sä en­sim­mäi­set yh­dek­sän vuotta – "Kyllä minä vielä puhun suomea"

13.04.2021 09:55 2
Tilaajille
Analyysi: Hyvää naistenpäivää jo etukäteen – 22-vuotiaat Lotta Kemppinen ja Ella Junnila ovat esimerkkejä uuden sukupolven noususta kohti kansainvälistä kärkeä

Ana­lyy­si: Hyvää nais­ten­päi­vää jo etu­kä­teen – 22-vuo­tiaat Lotta Kemp­pi­nen ja Ella Junnila ovat esi­merk­ke­jä uuden su­ku­pol­ven nou­sus­ta kohti kan­sain­vä­lis­tä kärkeä

07.03.2021 21:30 3
Tilaajille
Pyrinnön pipopäinen pikajuoksija Samuel Purola kilpailee ulkomailla ensimmäisen kerran puoleentoista vuoteen

Py­rin­nön pi­po­päi­nen pi­ka­juok­si­ja Samuel Purola kil­pai­lee ul­ko­mail­la en­sim­mäi­sen kerran puo­leen­tois­ta vuoteen

03.03.2021 21:00 1
Tilaajille
Analyysi: Ennätykset ovat tuoneet talveen valoa, mutta yleisurheilun edellisestä EM-hallimitalista on aikaa jo 21 vuotta

Ana­lyy­si: En­nä­tyk­set ovat tuoneet talveen valoa, mutta yleis­ur­hei­lun edel­li­ses­tä EM-hal­li­mi­ta­lis­ta on aikaa jo 21 vuotta

19.02.2021 08:30
Tilaajille
Analyysi: EM-lopputurnaus järjestetään kesällä, mutta kannattajien tilanne on kinkkinen

Ana­lyy­si: EM-lop­pu­tur­naus jär­jes­te­tään ke­säl­lä, mutta kan­nat­ta­jien tilanne on kink­ki­nen

13.01.2021 14:13
Tilaajille
Karsikas keri kuudenneksi EM-finaalissa – oululaisen telinevoimistelijan riski kannatti

Kar­si­kas keri kuu­den­nek­si EM-fi­naa­lis­sa – ou­lu­lai­sen te­li­ne­voi­mis­te­li­jan riski kan­nat­ti

13.12.2020 17:05 1