Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Eläkemaksut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­lin­to­jen ke­ven­tä­mi­nen pian ajan­koh­tais­ta, myös Oulun kau­pun­gin hal­lin­to tulee ottaa tar­kas­te­luun ko­ko­nai­suu­te­na bud­jet­tien su­pis­tu­mi­sen myötä

10.01.2022 05:45 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirat eivät maksa eläk­kei­tä­si

17.07.2021 16:00 8
Tilaajille
Eläkemaksujensa kanssa ongelmiin ajautuneet yrittäjät kyselevät lykkäyksiä – "Kuukaudessa kyselyjä on lähes yhtä paljon kuin keväällä"

Elä­ke­mak­su­jen­sa kanssa on­gel­miin ajau­tu­neet yrit­tä­jät ky­se­le­vät lyk­käyk­siä – "Kuu­kau­des­sa ky­se­ly­jä on lähes yhtä paljon kuin ke­vääl­lä"

23.10.2020 06:00 1
Tilaajille