Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Arktiset alueet
Arktiset jäät sulivat tänä vuonna hieman pienemmiksi kuin viime vuonna, nykymittareilla vuosi ei ollut poikkeuksellinen

Ark­ti­set jäät sulivat tänä vuonna hieman pie­nem­mik­si kuin viime vuonna, ny­ky­mit­ta­reil­la vuosi ei ollut poik­keuk­sel­li­nen

04.11.2022 09:53 5
Ukrainan sodan seuraukset Suomelle ja arktisille alueille ovat maltillisen pohdinnan paikka
Kolumni

Uk­rai­nan sodan seu­rauk­set Suo­mel­le ja ark­ti­sil­le alueil­le ovat mal­til­li­sen poh­din­nan paikka

04.03.2022 06:00 14
Tilaajille
Öljynporausoikeuksien myyntiä Alaskan arktisella suojelualueella yritetään estää vielä oikeustoimin

Öl­jyn­po­rau­soi­keuk­sien myyntiä Alaskan ark­ti­sel­la suo­je­lu­alueel­la yri­te­tään estää vielä oi­keus­toi­min

16.12.2020 09:10