Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Öl­jyn­po­raus­oi­keuk­sien myyntiä Alaskan ark­ti­sel­la suo­je­lu­alueel­la yri­te­tään estää vielä oi­keus­toi­min

Yhdysvaltojen sisäministeriö yrittää toteuttaa presidentti Trumpin alulle laittaman hankkeen vielä ennen vallanvaihtoa. Toimeenpanokielto siirtäisi asian Joe Bidenin hallinnolle.

Alaskassa sijaitseva arktisen suojelualueen koko vastaa noin 80 prosenttia Lapin maakunnan pinta-alasta. Öljynporauksesta on kiistelty puoli vuosisataa.
Alaskassa sijaitseva arktisen suojelualueen koko vastaa noin 80 prosenttia Lapin maakunnan pinta-alasta. Öljynporauksesta on kiistelty puoli vuosisataa.

Alaskan arktisen suojelualueen öljyn- ja kaasunporausoikeuksien myyntiä yritetään estää viime metreillä oikeustoimin.

Ympäristöjärjestöt ja Alaskan alkuperäiskansoja edustavat järjestöt vaativat tiistaina Anchoragen oikeusistuinta pysäyttämään myynnin toteutuksen väliaikaisesti.

Kyse on presidentti Donald Trumpin alulle panemasta hankkeesta, jolla fossiilisten luonnonvarojen etsintä ja hyödyntäminen sallittaisiin lähes kahdeksan miiljoonan hehtaarin laajuisella suojelualueella.

Kokoa voi verrata esimerkiksi Lapin maakuntaan, jonka ala on noin kymmenen miljoonaa hehtaaria.

Myynnin pitäisi alkaa viimeistään loppiaisena

Yhdysvaltojen sisäministeriön mukaan oikeuksien huutokauppa on tarkoitus aloittaa viimeistään tammikuun kuudentena päivänä.

Hanketta vastaan on nostettu neljä kannetta, joista kolmen edustajat vaativat nyt väliaikaista toimeenpanokieltoa.

Tämän toivotaan viivyttävän oikeuksien myyntiä niin pitkään, että valta Valkoisessa talossa vaihtuu 20. tammikuuta. Tuleva presidentti Joe Biden vastustaa öljyn- ja kaasuporausta arktisella suojelualueella.

– Ei ole yllätys, että nämä erityisryhmät ja vakiovalittajat yrittävät estää kongressin hyväksymän energiakehityshankkeen, sanoi sisäminiteriön tiedottaja Ben Goldey sähköpostitse uutistoimisto Reutersille.

Hänen mukaansa ohjelmassa huomioidaan myös luonnonsuojelu.

Jääkarhuja ja karibuja luonnontilaisessa ekosysteemissä

Hanketta vastaan kanteita nostaneet järjestöt katsovat, että oikeuksien myynti johtaisi peruuttamattomiin tuhoihin luonnontilaisessa tundraekosysteemissä. Alue on tärkeä muun muassa jääkarhuille ja karibuille.

Järjestöjen mukaan hankkeen ilmastovaikutuksiakaan ei ole arvioitu riittävästi.

Oikeuksien myynnin lisäksi vetoomuksissa esitetään, että oikeus kieltää myös öljy- ja kaasuvarojen seismisen tutkimuksen alueella.

Suojelijoiden mukaan tutkimusten aiheuttama tärinä haittaa muun muassa jääkarhuja. Kutakuinkin Suomen Metsähallitusta vastaava Fish and Wildlife Service kuitenkin katsoo, että häiriöt olisivat vähäisiä.

Kiistelyä puoli vuosisataa

Järjestöt vetoavat Yhdysvaltojen vetoomustuomioistuimen viikko sitten tekemään päätökseen, joka kaatoi maan ensimmäisen öljynporaushankkeen arktisilla valtion vesillä.

Perusteluna oli porattavan öljyn viennistä aiheutuvien ilmastopäästöjen puutteellinen arviointi.

Alaskan arktisella suojelualueella on arvioitu olevan jopa yli 15 miljardin barrelin öljyvarat, ja niiden hyödyntämisestä on kiistelty 1970-luvulta saakka.

Soutaminen ja huopaaminen on noudattanut pääasiassa vallassa olevan presidentin puoluekantaa.