Hävikkiviikko: Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

Remontit: Räh­jäi­seen kuntoon päässyt Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan

Alma Lehmuskallio

Voiko aina saada parhaat roolit vai va­lu­vat­ko ne sivu suun? – Oulun teat­te­ris­sa pitkän uran tehneet Tuula Vää­nä­nen ja Risto Tuorila käyvät läpi näyt­te­li­jän juhlaa ja arkea

04.05.2021 14:58
Tilaajille

Kaboom on kii­tet­tä­vän iso satsaus las­ten­kult­tuu­riin – Oulun teat­te­rin koko perheen esitys pokkasi teat­te­ri­alan pal­kin­non

26.04.2021 10:04
Tilaajille

Oulun teat­te­ri tekee oman exit-suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na on voi­tol­li­nen tulos jo näy­tän­tö­vuon­na 2022

14.04.2021 14:19 7
Tilaajille

Matka myl­lyl­le on­nis­tuu koko po­ru­kal­la Oulun teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­la – lasten val­lan­ku­mous ja vaa­li­pa­nee­lin ky­sy­myk­set antavat äänen lap­sil­le ja nuo­ril­le

05.04.2021 15:00
Tilaajille

Oulun teat­te­ri suun­nit­te­lee 30 päivän lo­mau­tuk­sia – vielä ei ole rat­kais­tu, kes­key­te­tään­kö esi­tys­toi­min­ta koko ke­vääk­si

23.03.2021 19:00 14
Tilaajille

Oulun teat­te­ri peruu kaikki hel­mi­kuun esi­tyk­set

29.01.2021 10:05 1

Tahto ja Jä­nik­sen vuosi siir­ty­vät – ko­ro­na­ra­joi­tus­ten takia Oulun teat­te­rin suuren näyt­tä­mön en­si-il­loil­le et­si­tään uudet ajan­koh­dat

19.01.2021 18:00 4
Tilaajille

Teat­te­ri­vuo­si katkesi ja perui eri­tyi­ses­ti ko­ti­mai­sia kan­ta­esi­tyk­siä – "Pe­ruu­te­tut kan­ta­esi­tyk­set ovat li­sän­neet näy­tel­mä­kir­jai­li­joi­den ah­din­koa", TINFO:n johtaja Linnea Stara kertoo

16.12.2020 10:29 2
Tilaajille

Arvio: WOW ja BOOM – Oulun teat­te­rin le­lu­fan­ta­sia ylitti kaikki odo­tuk­set

23.11.2020 15:16
Tilaajille

Oulun teat­te­ri tarjoaa pian ihmettä koko per­heel­le – tai­teel­li­sen joh­ta­jan Alma Leh­mus­kal­lion de­byyt­ti­oh­jaus he­rät­tää lelut henkiin

17.11.2020 09:00
Tilaajille

Oulun teat­te­ri val­mis­tau­tuu syksyn uusiin kan­ta­esi­tyk­siin – Alma Leh­mus­kal­lio: "Tiedän ja tunnen, että mei­dän­kin toi­min­nal­le on ihan mie­le­tön kaipuu"

27.05.2020 03:00
Tilaajille