Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

50 vuotta täyt­tä­väl­tä Tauno Tön­nin­gin sää­tiöl­tä 300 000 euroa Oulun yli­opis­ton väi­tös­kir­ja­töi­den tu­ke­mi­seen – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta

-
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tauno Tönningin säätiön Oulun yliopiston väitöskirjatöihin suunnattujen apurahojen yhteismäärä on tänä vuonna 300 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 46 hakijalle, kun kokonaismäärä oli kaikkiaan 163 hakemusta.

50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi säätiö jakoi tänä vuonna normaalia suurempia apurahoja. Säätiö on myöntänyt 50 vuoden toimintansa aikana 1 970 hakemukselle yhteensä noin 6,818 miljoonaa euroa apurahoja.

Tauno Tönningin säätiö on kasvattanut jaettavien apurahojen kokonaismäärän vuosittain 200 000–300 000 euron tuntumaan.

Taloudellinen tilanne rahoitusmarkkinoilla on ollut viime vuosina epävakaa, mutta säätiö pitää tieteellisen tutkimuksen tukemista erittäin tärkeänä ja haluaa panostaa tutkimuksen tukemiseen.

Juhlavuoden kunniaksi FM Kimmo Oikarinen on kirjoittanut säätiön historiasta kirjan Tieteen ja taloudellisen kasvun edistäjä – Tauno Tönningin säätiö 1972–2022.

Vuonna 1957 rakennusmestari Tauno Tönning perusti 41-vuotiaana rakennusliikkeen ja alkoi kilpailla urakkakohteista eri puolilla Pohjois-Suomea. Rakennusneuvos Tönning luopui 64-vuotiaana johtamistyöstä ja rakennusliikkeen osakkeet myytiin Puolimatka Oy:lle.

Vuonna 1972 Tauno Tönning perusti nimeään kantavan säätiön puolisonsa Tuovi Tönningin, yliopistonrehtori Markku Mannerkosken, maaherra Niilo Ryhdän ja varatuomari Paavo Saaren kanssa. Rakennusneuvos Tönningin kuoltua vuonna 1985 on sen puheenjohtajana toiminut rouva Tuovi Tönning viime vuosiin saakka.

Tauno Tönningin säätiön vuoden 2021 apurahan saajat

Abdelrahim Ahmed, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Vedyn pelkistys ja sementitön kierrätys raudan ja teräksen valmistuksessa, 6 000 euroa.

Acharya Sarthak, Tohtorikoulutettava: Kyberfyysisten järjestelmien ennakoiva kunnossapito digitaalisten kaksosten avulla ja niiden yhteen toimivuus teollisuus 4.0 -konsortiossa, 7 500 euroa.

Ali Farooq, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Puitteet yhteistyöprojektien sidosryhmäverkostosuhteiden analysointiin, kehittämiseen ja hallintaan, 6 000 euroa.

Alzaza Ahmad, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen talvirakentamisessa Pohjois-Suomessa, 6 000 euroa.

Annunen Petteri, DI Tohtorikoulutettava: Kyvykkyyksien luominen rakennusalan projekteissa, 6 000 euroa.

Asad Ullah Muhammad, Tohtorikoulutettava: Konetyyppiset yhteydet syrjäisille alueille käyttäen satelliitti- ja muita ei-maanpäällisten verkkoja, 7 500 euroa.

Asgari Somayyeh, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Vastinpiiri mallintaminen viritettäville ja uudelleen konfiguroitaville, grafeenipohjaisille kiraalisille metamateriaaleille tietoliikenteessä, 7 500 euroa.

Bakhshzad Mahmoodi Hamidreza, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Yhteistyökykyinen koodattu välimuisti energiatehokkaisiin langattomiin sovelluksiin, 6 000 euroa.

Bhuyan Mohammad, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Pintafunktionalisoidut alkaliaktivoidut materiaalit mikromuovien poistoon vedestä ja jätevedestä, 6 000 euroa.

Büngener Lina, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Ravinteiden ja mikromuovien poiston tehokkuus yhdyskuntien jätevesistä kosteikoilla kylmässä ilmastossa, 6 000 euroa.

Cajander Niko, KM Tohtorikoulutettava: Vastuullinen vuokratyön ja työhyvinvoinnin johtaminen ravintoloissa, 6 000 euroa.

Dahiru Ahmed Rufai, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Uusiutuvan energian sähköpolttoainelaitos (P2G) energian pientuotantoon Suomessa: Tekniikkaa, taloutta ja ympäristöä koskeva tutkimus, 6 000 euroa.

Djelouat Hamza, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Kilpavarauspohjaisen kanavavarauksen optimointi laitteiden tietoliikenteessä, 7 500 euroa.

Haapala Anne, Fysioterapeutti Kehittämissuunnittelija: Omaishoitajille ja ikääntyville omaishoidettaville kohdennetun kinestetiikan® voimavaralähtöisen toimintamallin koulutuksen kehittäminen ja arviointi: Toimintatutkimus, 6 000 euroa.

Hewa Tharaka, Tohtorikoulutettava: Lohkoketjupohjainen hajautettu, skaalautuva ja kevyt tulevaisuuden turvallisuusarkkitehtuuri – Teolliset IoT-verkot yhdistettynä 5G:hen ja verkkoihin, 7 500 euroa.

Hoque Md. Ziaul, M.Sc Tohtorikoulutettava: Värjäysvaihteluja kestävät algoritmit syöpäkuvien analyysiin digitaalipatologiassa, 7 500 euroa.

Hosseinian Aida, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Fosforin talteenotto kiertotaloudessa, 6 000 euroa.

Javed Zunera, Tohtorikoulutettava: Peliteoreettiset lähestymistavat jaettujen taajuuksien langattomien metriikoiden joukkoistamiseen, 6 000 euroa.

Jääskä Elina, DI Tohtorikoulutettava: Pelioppiminen projektinhallinnan korkeakouluopetuksessa, 7 500 euroa.

Kantanen Pekka, DI Tohtorikoulutettava: Prosessiparametrien vaikutus DQP ja ART -käsiteltyjen suurlujuusterästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin, 6 000 euroa.

KarzarJeddi Mohammad M.Sc. Tohtorikoulutettava: Radiotaajuuden suorituskyvyn parantaminen lignoselluloosa-alustoilla, 7 500 euroa.

Khan Bilal, Tohtorikoulutettava: Digitaalinen esisäröytys ryhmäantennia käyttävissä millimetriaaltoradiolähettimissä, 6 000 euroa.

Kheirinejad Saba, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Mobiiliterveyssovellukset omahoitokäyttöön, 7 500 euroa.

Koivikko Niina, DI Tohtorikoulutettava: Rikkiyhdisteillä kontaminoituneen metanolin hapetus formaldehydiksi vanadiini- ja titaanipohjaisilla katalyyteillä – Teollisuuden päästöt arvokkaiksi tuotteiksi, 7 500 euroa.

Kumar Dileep, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Viive- ja luotettavuustietoinen radioresurssien allokointi moniantennijärjestelmissä, 6 000 euroa.

Leinonen Suvi, DI Tohtorikoulutettava: Dynaamiset kyvykkyydet teollisuuden toimitusketjujen resilienssin johtamisessa, 6 000 euroa.

Lin Yan, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Korkeajännitteinen spinellikatodimateriaali litiumioniakuille, 7 500 euroa.

Lusikka Toni, DI Tutkija: Innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit organisoitumisen muotona useista sidosryhmistä koostuvissa verkostoissa liikenne- ja lisäarvopalveluiden tuotannossa, 6 000 euroa.

Mansikkala Tuomas, DI Tohtorikoulutettava: Pehmeän röntgensäteilyn käyttö biologisten näytteiden kertymien tutkimisessa, 7 500 euroa.

Martínez Rosabal Somel, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Kestävä langaton energiansiirto massiiviseen esineiden internetiin, 7 500 euroa.

Mehtälä Mari, KTM Tohtorikoulutettava: Kestävän kehityksen innovaatiot ja kiertotalouden edistäminen yritysverkostoissa, 6 000 euroa.

Mohammed Omar, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Kiertotalouden ekosysteemit, uudet liiketoimintamallit ja asiakkaiden osallistaminen elektroniikkateollisuudessa, 6 000 euroa.

Muhammad Irfan, M.Sc.: Luotettavuus tulevaisuuden langattomin konetyyppisiin tietoliikenneverkkoihin, 6 000 euroa.

Nguyen Tri, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Hajautettu lohkoketjuperustainen ja älykkäisiin sopimuksiin pohjautuva arkkitehtuuri palvelumarkkinan automaattisen operoinnin mahdollistamiseksi, 6 000 euroa.

Pakaslahti Marko, DI Tohtorikoulutettava: Integroitu lähetin-vastaanotinpari optiseen kuvantamiseen, 6 000 euroa.

Pauna Tommi, DI Tohtorikoulutettava: Yhteistoiminnallisen projektin toimitusmallin kehittäminen teollisille projekteille, 6 000 euroa.

Pikkarainen Arto, FM Tohtorikoulutettava: Alkali-aktivoidut materiaalit vedenpuhdistuksessa, 6 000 euroa.

Päkkilä Lassi, DI Tohtorikoulutettava: Soiden hydrologian muuttuminen ennallistamistoimenpiteiden seurauksena, 6 000 euroa.

Qasmi Fahad Rahim, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Energiatehokkuus ja QoS-priorisointi Markovian liikenne lähteiden alla tehorajoitettaviin MTC-verkkoihin, 7 500 euroa.

Ranasinghe Vismika, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Tekoälypohjainen resurssi- ja häiriöhallinta soluttomissa verkoissa, 6 000 euroa.

Rankinen Juha-Antti, DI Tohtorikoulutettava: Sidosryhmien osallistaminen ja hallinta monitahoisissa kaupunkikehitysprojekteissa, 6 000 euroa.

Regmi Ankit, M.Sc. Tohtorikoulutettava: Edullisen GNSS-reflektometria-anturin kehittäminen ympäristön kaukokartoitukseen, 6 000 euroa.

Shakya Bijay, M.Sc. Health Sciences, Tohtorikoulutettava: Ihosyöpien automaattinen tunnistus ja luokitus infrapunaspektroskopian avulla, 7 500 euroa.

Taimisto Marjaana, FL Tohtorikoulutettava: Uusien organokalkogenidejä sisältävien ruteniumkompleksien valmistus ja karakterisointi sekä reaktio-olosuhteiden ja reaktioreitin tutkiminen, 6 000 euroa.

Varanka Tuomas, DI Tohtorikoulutettava: Mikroilmeiden tunnistaminen psyykkiseen hyvinvointiin ja tunteiden ymmärtämiseen, 7 500 euroa.

Väinämö Milka, FM Tohtorikoulutettava: Helpottaa hommaa niin paljon – brändikokemuksia yksin ja yhdessä terveysteknologiakontekstissa, 6 000 euroa.