Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Yri­tyk­siin koh­dis­tu­va hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen li­sään­ty­nyt – suo­ma­lais­yri­tys­ten suu­rim­mat heik­kou­det liika avoi­muus ja si­ni­sil­mäi­syys

Sähkönjakelun keskeytyessä puolet yrityksistä ei kykenisi pysymään toiminnassa tai siirtämään toimintaansa uuteen paikkaan. Myös digitaalisten palveluiden ja internetin estyminen nousevat yritysten huolissa korkealle.

Erityisesti suuriin yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen on lisääntynyt ja todennäköisyys yrityksiin kohdistuvaan vaikuttamiseen on kasvanut.

Asia käy ilmi Keskuskauppakamarin yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa toteuttamasta Yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen 2022 -selvityksestä.

Lähes puolet suurista yrityksistä (47 %) arvioi vaikuttamisen todennäköisyyden olevan vähintään melko todennäköistä.

Kolmasosa suurista vastaajayrityksistä (32 %) on havainnut hybridivaikuttamiseksi epäilemäänsä toimintaa. Vuonna 2018 tehtyyn vastaavaan selvitykseen verrattuna suuriin yrityksiin kohdistunut epäilty hybridivaikuttaminen on lisääntynyt 12 prosenttiyksikköä. Venäjä ja Kiina mainittiin tuoreessa selvityksessä useimmiten vaikuttamisen takana olevana maana.

Selvityksen mukaan suomalaisyritysten merkittävimmät heikkoudet, joita ulkomaiset tahot hyödyntävät, ovat liika avoimuus ja sinisilmäisyys (67 %).

Heikkouksiin kuuluu myös kyky tunnistaa liiketoiminnaksi peitelty vaikuttamisyritys tai hanke yrityksen hyödyntämiseksi tarkoituksena vaikuttaa varsinaiseen kohteeseen (56 %).

Myös liika riippuvuus kansainvälisistä palveluista tai osaamisesta (39 %) ja työntekijöiden tietoisuuden ja valppauden puute (35 %) nimettiin merkittävimmiksi heikkouksiksi.

– Yritykset ovat valmiita tekemään osansa torjuakseen vaikuttamista. Tukeakseen viranomaisia tässä toiminnassa ne tarvitsevat lisää tietoa. Viranomaisten tulee ottaa yrityksiin kohdistuva tai sitä hyväksikäyttävä hybridivaikuttaminen huomioon tulevissa suunnitelmissaan. Tehokkain tapa lisätä yritysten osaamistasoa on kouluttaa ja jakaa tietoa hybridiuhista, sanoo sanoo Keskuskauppakamarin hankejohtaja Panu Vesterinen tiedotteessa.

Hybridivaikuttamisen vakavimmat seuraukset yrityksille olisivat selvityksen mukaan luottamuksellisten tuotetietojen tai muun yritystiedon menettäminen (60%), luotettavan liikekumppanin aseman menettäminen (58%) tai olemassa olevien asiakassuhteiden menetykset (54%).

Myös tulevien liiketoimintamahdollisuuksien menettäminen ja taloudelliset menetykset nousivat selvityksessä esiin.