Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yli­opis­to kuuluu Lin­nan­maal­le – kampus on erin­omai­nen esi­merk­ki siitä, mihin yh­teis­työ voi par­haim­mil­laan johtaa

”Osaajat luottavat Ouluun – Oulu, City of Expertise”. Näistä lauseista Oulu tunnettiin pitkään 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä ja vielä tämän vuosituhannen alussakin.

Lauseelle antoi uskottavuutta kaupungin, yritysten ja tutkimusyhteisöjen (yliopisto, VTT ja myöhemmin myös ammattikorkeakoulu) välinen yhteistyö. Toimintaympäristöä kehitettiin yhdessä huippuyrityksille houkuttelevaksi ja kaupunki otti tästä työstä roolinsa mukaisesti vetovastuun.