Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­din han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 16. kesäkuuta hyväksyttiin Yli-Iin seurakuntakodin hankesuunnitelma. Rakentamispäätöksen lisäksi valtuusto hyväksyi arvion mukaisen noin 1,1 miljoonan rahoituksen.

Uusien tilojen on tarkoitus olla esteettömiä ja monikäyttöisesti seurakunnan toimintaan sopivia. Ne käsittävät toimistotiloja, kokoontumistilat 100 ruokailijalle, ruuanvalmistuskeittiön, wc- ja pukuhuonetilat sekä keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat.

Seurakuntakoti rakenneaan liki nykyisen seurakuntatalon paikalle Yli-Iin kirkon viereen.