Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Yle: Kiin­teis­tö­tah­ko­la sai jo toisen va­roi­tuk­sen val­ta­kir­joil­la kik­kai­lus­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kyse on yk­sit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den vir­heis­tä

Kiinteistötahkolan pääkonttori sijaitsee Oulussa.
Kiinteistötahkolan pääkonttori sijaitsee Oulussa.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oululainen isännöintitoimisto Kiinteistötahkola on saanut toisen varoituksen alan valvontaelimeltä kahden vuoden sisään, uutisoi Yle.

Kyseessä on Kalevassakin aikaisemmin uutisoitu tapaus siitä, että yrityksen työntekijät estivät isännöinnin vaihtamisen taloyhtiön hallituksessa istuessaan.

Lue lisää: Kiin­teis­tö­tah­ko­lan työn­te­ki­jät estivät isän­nöin­nin vaih­ta­mi­sen ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa – yritys on saanut va­roi­tuk­sen vas­taa­vas­ta toi­min­nas­ta

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on antanut Kiinteistötahkolalle jo kerran aikaisemmin varoituksen samankaltaisesta menettelystä. Yritystä on epäilty myös hintakartellista ja asia on Markkinaoikeuden käsittelyssä.

Ylen mukaan varoituksista ei ole koitumassa yritykselle käytännössä mitään seurauksia. ISA ry:llä ei ole selkeitä pelisääntöjä sen varalta, jos eettisiä sääntöjä rikotaan jatkuvasti.

Lisäksi yritykselle ei usein seuraa edes mainehaittaa, sillä ISA ry:n päätökset ovat anonymisoituja. Ylen MOT-toimitus on kuitenkin vahvistanut, että kyseinen varoitus koskee juuri Kiinteistötahkolaa.

– Kantelut tutkitaan tapauskohtaisesti. Saattaa olla, että kanteluita on samantyyppisistä asioista. En lähde kommentoimaan, monta varoitusta voi saada, asiamies Antti Kumpulainen ISA ry:stä kommentoi Ylelle.

Varoituksen jälkeen seuraava toimenpide on ISA-auktorisoinnin poistaminen väliaikaisesti tai pysyvästi.

Lue lisää: Ana­lyy­si: Kiin­teis­tö-Tah­ko­lan toi­min­ta ei näytä aina olleen hyvien tapojen mu­kais­ta – hin­ta­kar­tel­li­epäi­lyn taus­tal­ta löytyy muu­ta­kin ta­loyh­tiöi­den edun vas­tais­ta toi­min­taa

Kiinteistötahkolan toimitusjohtaja Seppo Tahkola kertoo jutussa, että korjaukset käytäntöihin on tehty jo viime kesänä, eikä uusi varoitus vaikuta siksi toimintaan.

– Olemme korostaneet isännöitsijöillemme useasti, että jääväämme itsemme, jos asia koskee hallituksen jäsentä itseään tai hänen työnantajansa asiaa, toimitusjohtaja Seppo Tahkola sanoo MOT-toimitukselle.

Tahkolan mukaan molemmat tapaukset ovat yksittäisen työntekijän virheitä. Ongelmat ovat hänen mukaansa koskeneet sijoittajavetoisia asunto-osakeyhtiöitä, joiden hallituksiin on vaikea löytää jäseniä.

– Jo ensimmäisen varoituksen jälkeen käsittelimme asian työntekijöidemme kanssa ja muistutimme, että tässä asiassa pitää olla erityisen tarkkana. Kesällä 2021 Kiinteistötahkola tilasi ulkopuolisen juristin, joka koulutti kaikki yrityksen työntekijät ympäri Suomen.

Toisen varoituksen ISA ry antoi joulukuun alussa. Sen mukaan yhtiö ei ollut toiminut asiassa huolellisesti eikä asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti. Vaikka asunto-osakeyhtiölain säännöksiä ei ole rikottu, on toiminnassa ISA ry:n mukaan huolestuttavia piirteitä.

– Isännöintiyrityksen työntekijät ovat paitsi hallituksen jäseniä myös työsuhteessa ja sen mukaisessa lojaliteettivelvoitteessa isännöintiyritykseen. Vaikka kyse ei olisi asunto-osakeyhtiölain mukaisesti esteellisyystilanteesta, syntynyt tilanne antaa perusteen epäillä, ovatko Kiinteistötahkolan työntekijät toimineet taloyhtiön edun mukaisesti, kanteluratkaisussa sanotaan.

Taloyhtiöt tuntevat ISA ry:n kantelujärjestelmää huonosti. Neljän viime vuoden aikana yhdistys on saanut 15 kantelua. Kahden varoituksen lisäksi on annettu neljä huomautusta ja kahden kantelun käsittely on kesken.

Juttua muokattu 18.12.2021 kello 13.59. Tarkennettu tietoa siitä, että varoituksessa on kyse jo aiemmin uutisoidusta tapauksesta.