Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Tilaajille

Yk­si­tyi­ses­tä py­sä­köin­nin­val­von­nas­ta vuo­sit­tain tuhat yh­tey­den­ot­toa – "Ne liit­ty­vät poik­keuk­set­ta siihen, että ku­lut­ta­ja pitää saa­maan­sa val­von­ta­mak­sua ai­heet­to­ma­na"

Vaikka korkein oikeus on linjannut, että yksityiset pysäköintioperaattorit voivat antaa valvontamaksuja, kaikki osapuolet kaipaavat toimintaan ja ohjeistukseen tarkennuksia lainsäädännön kautta.

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Johanna Laitalan mukaan yksityisen pysäköinninvalvonnan varoituskyltti toimii jo itsessään pelotteena. Näissä kiinteistöissä Rautatienkadulla valvonnasta vastaan Parkkipartio.
Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Johanna Laitalan mukaan yksityisen pysäköinninvalvonnan varoituskyltti toimii jo itsessään pelotteena. Näissä kiinteistöissä Rautatienkadulla valvonnasta vastaan Parkkipartio.
Kuva: Linnea Ohtamaa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaan tulee huomattavan paljon yhteydenottoja yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

KKV:n kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen arvioi lukumäärän olevan karkeasti noin tuhat yhteydenottoa vuosittain.