Tilaajille

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen: "Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on todella väärin" – Poh­jois-Poh­jan­maan ala­kou­lu­lai­sis­ta lähes kol­man­nes tullut kiu­sa­tuk­si vuoden si­säl­lä, vaikka sitä eh­käis­tään monin tavoin

Kiusaamisen eri muotoja ovat esimerkiksi fyysinen väkivalta tai ulkopuolelle jättäminen.

Oulu
Pitkäkankaan koulun lehtori Ella Honkanen (kesk.) pitää KiVa Koulu -mallia toimivana. Vieressä yhdeksäsluokkalaiset Ella Ervasti (vas.) ja Viivi Kuula.
Pitkäkankaan koulun lehtori Ella Honkanen (kesk.) pitää KiVa Koulu -mallia toimivana. Vieressä yhdeksäsluokkalaiset Ella Ervasti (vas.) ja Viivi Kuula.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Vajaa kolmasosa 4.–5. -luokkalaisista kertoo kokeneensa kiusaamista koulussa viime lukuvuoden aikana. 8.–9. -luokkalaisten keskuudessa kiusaamista koki vajaa viidennes. Viikoittain kiusatuksi tulee 4–6 prosenttia vastanneista. Luvut käyvät ilmi viime viikolla ilmestyneestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä, joka toteutettiin viime vuonna.

Yläkoululaisten mukaan kiusaaminen tapahtuu yleisimmin nimittelemällä, tekemällä naurunalaiseksi ja kiusoittelemalla. Etenkin tytöt kertoivat kiusaamisen olevan kaveriporukan ulkopuolelle jättämistä ja valheiden levittämistä. Poikien vastauksissa korostuu lyöminen, potkiminen ja töniminen. Kyselyn tulokset eivät oleellisesti poikkea vastaavasta kyselystä kahden vuoden takaa.