Vuoden 2020 me­ri­lo­hen ja -tai­me­nen is­tu­tuk­set Ou­lu­jo­keen ovat al­ka­neet

Vuoden 2020 merilohen ja -taimenen istutukset Oulujokeen ovat alkaneet Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta.

Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueille yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueille yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta.

Vuoden 2020 merilohen ja -taimenen istutukset Oulujokeen ovat alkaneet Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta.

Kalanpoikasten vapautukset ovat osa Fortumin voimalaitosten kalatalousvelvotteiden hoitoa. Oulujoen ja merialueen istutussuunnitelma perustuu merialueen kalastusoikeuden haltijoiden kanssa sovittuihin istutusmääriin.

Kalojen vapautus on jo useamman vuoden ajan tapahtunut Montan kalanviljelylaitokselta Oulujokeen. Jokeen istuttamisen ansiosta kalojen vapauttamista on pystytty viivästyttämään vanhoihin meri-istutuksiin verrattuna. Jokeen vapauttamisella halutaan myös varmistaa poikasten parempi kotoutuminen Oulujokeen, jolloin niiden odotetaan merivaelluksen jälkeen palaavan takaisin Oulujokeen kutemaan.

Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueille yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Lisäksi Oulujokeen istutetaan 4 765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2 700 kuhaa ja 6 000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3 500 harjusta.

Lisäksi Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa on vuosittain istutettu yhteensä 50 000 merilohen ja -taimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.

Oulujokeen istutettuja kaloja on viime vuosina seurattu mikrosirujen avulla. Kuluvan kevään ja kesän aikana Montasta Oulujokeen istutettavista lohen vaelluspoikasista reilut 15 000 kappaletta kantaa sisällään pientä mikrosirua. Tavoitteena on nykyaikaistaa ja automatisoida Oulujoen mittavien istutusten tuloksellisuuden seurantaa.

– Mikrosirumerkittyjen kalojen avulla seurataan muun muassa eri kantaa olevien lohien menestymistä ja paluuta Oulujokeen, tutkija Panu Orell Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Merkittyjä lohia seurataan Oulujokeen asennettujen automaattisten mikrosirujen lukuasemien avulla. Lisäksi merialueen kalastajien kanssa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla mikrosiruja saadaan luettua myös saaliiksi päätyneistä lohista. Seurantajärjestelmän kehitystyötä tehdään Oulujoella osana laajaa Sateenvarjo 3 -hankekokonaisuutta, jota rahoittavat useat voimayhtiöt sekä maa- ja metsätalousministeriö.