Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Voisiko ui­ma­hal­lit avata edes osit­tain?

Duodecim lääketieteellisen aikakauskirjan mukaan ”Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat Suomen väestössä yleisimmin kipua aiheuttava ja eniten työstä poissaoloon johtava pitkäaikaissairauksien ryhmä.”

Vesiliikunta uimahallissa on korvaamaton liikuntamuoto tuki-ja liikuntaelinten ongelmista kärsiville.