Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Kolumni
Tilaajille

Vi­ral­li­sen ja väärän tiedon um­pi­sol­mut: "Län­nel­lä pitäisi olla varaa kri­ti­soi­da Kiinan kal­tais­ten maiden toi­min­taa sa­nan­va­paus­ky­sy­myk­sis­sä, mutta olem­me­ko menossa samaan suun­taan?"

Kiina on nousemassa tulevaisuuden mahtivaltioksi, mutta pahimmassa skenaariossa Kiinan malli on tulevaisuuden kuva muuallakin.

Puhun nyt systeemistä, jossa valtio tarkkailee kansalaisiaan yhä kehittyneemmän teknologian avulla, jakaen "sosiaalisia krediittejä" hyvin ruodussa pysyville ja raippaa sopeutumattomille.