Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vih­rei­den ener­gia­po­li­tiik­ka pohjaa tut­kit­tuun tietoon – olen­nais­ta on punnita eri vaih­to­eh­to­jen hyötyjä ja hait­to­ja ta­sa­pai­noi­ses­ti

Pirkko Lindberg, Marjatta Kurtén, Tiina Prittinen ja Elisabeth Nordgren arvostelivat kirjoituksessaan (Kaleva 20.10./Lukijalta) vihreiden energiapolitiikkaa ja kritisoivat ydinvoimaa osin erikoisin perustein.

Vihreiden energiapolitiikka asettaa päämäärät – ilmastonmuutoksen hillinnän ja luontokadon pysäyttämisen – yksittäisten keinojen edelle ja nojaa tieteeseen ja tutkittuun tietoon. Puolueen nykyinen periaateohjelma linjaa, että energiatalouden tulee olla tehokasta, perustua päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energiamuotoihin ja hyödyntää kaikkia kestäviä ratkaisuja, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä.