Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tilaajille

Vihreät eh­dot­taa ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lua To­rin­ran­nan ja Vän­man­nin saaren ke­hit­tä­mi­ses­tä

Oulun vihreät ehdottavat valtuustoaloitteessaan, että Kauppatoria ja Vänmannin saarta kehitetään kokonaisuutena ja alueen rakentamispotentiaalin selvittämiseksi järjestetään arkkitehtuurikilpailu.

Valtuustoaloitteen mukaan Vänmannin saaren alkuperäinen Jaatisten tornisuunnitelma ei ole toteutunut sellaisenaan eikä nyt esitetty tornisuunnitelma massiivisuudessaan istu alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka vuoksi on käynnistetty asemakaavamuutos. Tämän vuoksi olisi syytä tutkia kokonaisvaltaisella otteella, mikä paikka torinrannassa on sopivin tornille vai onko torni oikea rakennustyyppi Vänmanninsaareen tai torinrantaan lainkaan.