Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vi­han­nin kint­tu­po­lut Vuoden mai­se­ma­te­ko 2021 Poh­jois-Poh­jan­maal­la – hai­luo­to­lai­sel­le Kujalan tilalle kun­nia­mai­nin­ta

Pohjois-Pohjanmaan Vuoden maisemateoksi 2021 on valittu Vihannin kinttupolut -luontopolkureitistö.

Vihannin kinttupolut on Vihannin kylien välinen luontopolkuverkosto, jota alettiin rakentaa vuonna 2012. Rakentamista rahoittivat Nouseva Rannikkoseutu Leader ja Vihannin kylät. Nyt jo yli 100 kilometrin mittaista reitistöä on ylläpidetty pienellä budjetilla ja lähes kokonaan talkoovoimin.

Vuoden maisemateko -kilpailun järjestää Maa- ja kotitalousnaiset nyt seitsemännen kerran. Tämänvuotinen kilpailu etsii tekoja, jotka nostavat esiin paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, ominaispiirteitä ja tapahtumia.

Vihannin kinttupolut on erinomainen esimerkki kylien yhteisöllisestä toiminnasta. Reitistön ylläpidolla on kannustettu asukkaita virkistymään luonnossa, kohottamaan kuntoa ja havainnoimaan luontoa. Osa reitin 20 taukopaikasta ja mökistä on yksityisessä omistuksessa, mutta kuitenkin pääosin avoinna kaikille.

Reitistö tuo myös esille paikallisen kulttuuri- ja luontoympäristön arvoja ja historiaa muun muassa opastaulujen avulla. Reitistöllä on hyvät nettisivut ja painettua karttaa on myyty kaupassa ja kirjastolla. Kylien väki kokoontuu muutaman kerran vuodessa miettimään reitistön ylläpitoon liittyviä asioita. Mukana on yhdeksän Vihannin kylää ja viimeksi mukaan on liittynyt Oulaisten Piipsjärvi, johon yhdysreitti valmistui 2020.

Kunniamaininta Kujalan tilalle Hailuotoon

Pohjois-Pohjanmaan Vuoden maisematekokilpailussa annetaan kunniamaininta hailuotolaisen Kujalan tilan tekemälle pitkäjänteiselle työlle merenrantaniittyjen hoidossa. Tilan emolehmät ja lampaat hoitavat lähes 300 hehtaarin perinnebiotooppialueita Hailuodon eteläosassa. Laitumia on Kutukarissa, Isomatalassa, Tömpässä ja Pöllässä. Natura-suojeluohjelmaan kuuluvat alueet ovat kasvistollisesti ja linnustollisesti hyvin arvokkaita ja laidunnus ylläpitää niille sopivaa elinympäristöä.

Tila myös hyödyntää luonnonlaidunlihamerkintää tuotteidensa markkinoinnissa. Tilan isäntä Timo Ranta kertoo, että perinnebiotooppilaitumien hoitoa on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

Maakunnalliset voittajat kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta, joka valitaan marraskuussa. Pohjois-Pohjanmaan kisaan tuli kaikkiaan viisi ehdotusta.