Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ve­si­joh­to­ver­kos­ton huuh­te­lua te­hos­tet­tu Hau­ki­pu­taal­la

Oulun Vesi on tehostanut vesijohtoverkoston huuhtelua Haukiputaalla Kellon kaupunginosassa, kerrotaan Oulun Veden ja Oulun seudun ympäristötoimen tiedotteessa.

Elokuun alussa  huuhtelua on tehostettu Haukiputaan Kellossa Kiviniemen, Virpiniemen ja Holstinmäen alueella.  

Huuhtelut on otettu käyttöön, sillä alueella talousveden laadulle asetetut tavoitteet ovat hieman ylittyneet. Verkoston huuhtelun tarkoituksena on normalisoida veden laatu. Vettä voi käyttää alueella normaalisti juoma- ja talousvetenä.

Veden laatua seurataan tiedotteen mukaan tihennetysti kyseisellä alueella.